Uzun Vadede Çocuk İşçiliği İle Mücadele

Uzun Vadede Çocuk İşçiliği İle Mücadele


Çocuk işçiliğine karşı mücadelenin ikinci yönünü, çocuk
işçiliğinin tamamen sona erdirilmesi oluşturmaktadır. Bu
konuda yapılacak ilk iş, çocukların çalıştığı işleri ve
işyerlerini, -görünmeyeni- görünür hale getirmek ve
kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Çocuk işçiliği konusunda
araştırmalar yapıp, çocukların hayatına, fiziki, akli ve sosyal
gelişimine tehlike oluşturan faktörleri ortaya çıkarmak
gerekmektedir.
Ancak burada, hangi önlemlerin alınacağı, hangi işlerin,
hangi mesleklerin ve hangi endüstrilerin çocuğa daha fazla
zarar vereceğine karar verilmelidir. Çocuğa orta ve uzun
vadede hangi işlerin daha fazla zarar verebileceği, değişik
branşlardaki uzmanların çalışması ile bulunmalıdır. Çünkü
çocuk işçiliği probleminin çözümü tümüyle teknik değildir.
Çözüm sosyal, psikolojik, hukuki vs. koordineli bir
çalışmayı gerekli kılmaktadır (ILO, 1996b: 21).
Orta ve uzun vadede ILO’nun hedefi, çocukların çalışırken
korunması ve çocuk işçiliğinin tamamen ortadan
kaldırılmasıdır (ILO-IPEC, 1994: 27).
Uzun erimli mücadelenin çerçevesini, temel sorunların
çözümü yönünde sosyo-ekonomik önlemlerim alınması,
sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, çocukların ve
gençlerin korunmasını amaçlayan yasal düzenlemelerin
uluslararası normlar dikkate alınarak, ülke gerçeklerine ve
gereksinimlerine uygun olarak hazırlanması ve denetlenmesi
çizmektedir (Karabulut, 1996: 46).
Çocuk işçiliği yoksulluk, eşitsizlik, işsizlik, eğitim
sisteminin başarısızlığı, yaş ayrımcılığı ve diğer nedenlerle
birlikte değerlendirilmelidir. Kalkınma plan ve programları
yapılırken, özellikle ekonomik gelişme, adaletli gelir
dağılımı ve insan kaynakla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir