Aileyi Güçlü Kılan Özellikler

Aileyi Güçlü Kılan Özellikler

 • Aile üyelerinin birbirlerine duydukları bağlılık hissi
 • Ailenin iyi günde olduğu kadar, kötü günde de bir
  arada olabilmesi
 • Aile üyelerinin birbirlerine değer vermesi
 • Aile üyelerinin birbirlerine sevgi ve saygı dolu yaklaşımları
 • Aile üyelerinin aralarında sağlıklı bir iletişimin
  bulunması
 • Aile üyelerinin bir arada yeterince zaman geçiriyor
  olmaları
 • Aile üyelerinin bir arada eğlenebiliyor olmaları
 • Aile bireylerinin önemli günlerde (bayram, doğum
  günü vb.) bir araya gelmeleri
  Her aile kendine ait bir güce sahiptir. Ailenin gücünü
  ise aile fertlerinin özellikleri ve bu konudaki çabaları
  belirler. Her aile birbirinden farklı kişilik yapılarına sahip fertlerden oluşur. Her bir fert farklı kişilik yapısıyla
  ailenin bir parçasıdır ve her ferdin aileye kendine özgü
  katkıları vardır.
  Bir kişinin hem kendisine hem de ailesindeki tüm
  bireylere karşı olumlu duygular beslemesi, aile mutluluğunu olduğu kadar bireysel mutluluğunu da etkiler.
  Tam tersine sağlıksız veya sorunlu bir aile ortamı ise
  kişinin hem ruh sağlığını hem de fiziksel sağlığını
  bozar.
  Aile üyeleri birbirlerinin duygularını, görüşlerini
  önemsiyor; ilgilerini, ideallerini kabul edip destekliyorlarsa kendilerini aile içerisinde mutlu ve değerli
  olarak algılarlar. Ayrıca, kişinin ihtiyaç duyduğu her
  zaman aile üyelerinden herhangi birisinin yanında olduğunu bilmesi kendini değerli hissetmesini sağlar ve
  ruh sağlığını destekler. Bütün bunlar bir ailenin kişiye
  sağladığı güçlerdir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir