Suriyeli Mülteci Çocukların Olası Eğitimsel Sorunları

Suriyeli Mülteci Çocukların Olası Eğitimsel Sorunları

Tanrıkulu (2017) araştırmasında mülteci çocukların eğitimiyle ilgili farklı eğitimsel sorun tespiti yapmıştır. Bunlar: dil eğitimi, okullarda kayıt sorunu, ara sınıflar, marjinalleşme durumu, geçerli diploma ve eğitim belgesi ihtiyacı, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar ve rehabilitasyon süreçleri, Türkçe öğretimi ve materyal sıkıntıları, Suriyeli öğretmenlerin durumu, okulu terk etme vb. Şeker ve Aslan (2015), çalışmasında Türkiye‟de de mülteci çocukların eğitimsel deneyimlerini, eğitim sürecinde öğrencilerin aileleri ile ilişkilerini, ailelerin toplumla ilişkilerini, başarılı göç stratejilerini, dil yeterlilikleri, ihtiyaçları, sorunları ile ilgili, okula aidiyet, topluluk duygusu, psikososyal uyumları, akademik yeterlilikleri ile ilgili çalışmalar yapılmasına; öğretmenler, idareciler başta olmak üzere toplumun bilgilendirilmesine ve ayrımcılığın çözülmesine ihtiyaç olduğu kanaatindedir. Mülteci çocukların içinde bulunduğu şartlar düşünüldüğünde eğitimle alakalı uyum sorunlarının geçerli gerekçelere sahip olduğu söylenebilir. Sözü edilen gerekçeler doğrultusunda mülteci çocukların eğitiminde karşılaşılan sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

• Yaşadıkları travma sebebiyle ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayan çocuklar, eğitim ortamlarına uyum sağlamada zorlanabilir.

• Eğitim çevresindeki bireylerin önyargıları, mülteci çocukların okulda sosyal bağlar kurmasını zorlaştırabilir.

• Öğretmenlerin mülteci çocukların eğitimi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaması söz konusu olabilir. Bu durum doğrudan mülteci çocuğun yanlış yönlendirilmesine sebebiyet verebilir.

• Her gelişim düzeyi için nitelikli ve yeterli materyal eksikliği de eğitimsel sorunlar arasında sayılabilir.

• Mülteci çocukların önceki eğitim hayatından edindiği kazanım ile ilgili net bir seviye tespiti yapılamayabilir.

• Suriye‟deki iç savaş ortamından dolayı belge temin etmenin zor ya da imkânsız olması derslerin intibakı ve / veya denklik işlemleri ile ilgili ciddi problem olabilir.

• Mülteci çocukların ev sahibi ülkenin dilini öğrenme düzeyleri yetersiz olabilir.

TÜRKİYE Bahsedilen sorunların mülteci çocukların eğitim çevresine entegrasyonunda en temel sorunlardan biri, dil eğitiminde ve onu çağrıştıran Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlardır. Suriyeli öğrenciler ile dil farklılığının aşılamamasının öğretmenlere sınıf yönetimi, okul düzenini ve disiplinini sağlama gibi konularda büyük zorluklar çıkardığı da alan yazında yer almaktadır. Çoğu mülteci öğrencinin yeterli dil eğitimini almadan devlet okullarına yerleşmesi bu okullardaki sınıf düzeni başta olmak üzere birçok durumu alt üst etmektedir.

Kaynak: Tanrıkulu, F. (2017). Türkiye‟de yaşayan Suriyeli çocukların eğitim sorunu ve çözüm önerileri. Liberal Düşünce Dergisi, 22(86), 127-144.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir