VAROLUŞÇU YAKLAŞIM

VAROLUŞÇU YAKLAŞIM

Varoluşçu yaklaşıma göre insan dışındaki varlıklar, nasıl yaratılmışlarsa öyle kalmak zorundayken; insan, kendi varlığına katkıda bulunabilen, kendini var edebilen tek canlıdır. Özgür seçimleriyle insan kendisini değiştirebilmekte, geliştirebilmekte ve kendi varoluşunu gerçekleştirmektedir.

Müracaatçılarımız bize çeşitli problemler ile gelmektedir. Bu bağlamda kendi var olma sebebini ve amacını sorgulayan bir müracaatçı ile karşılaştığımızda bu yaklaşım bize yardımcı olmaktadır. Bu sorunlarla baş etme ve yaşamlarındaki zorluklara anlamlı bir şekilde cevap verebilmelerine yardım edebilir. Kendi seçimlerini yapmalarını sağlayabilir. Aynı zamanda kendi anlamlarını, amaç ve hedeflerini bulmalarını sağlayabilir.

Varoluşçu yaklaşımın sosyal hizmet ile ilişkisi şu şekilde özetlenebilir:

  • Müracaatçıların bireyselliğini ve özgünlüğünü vurgular. Varoluşçu yaklaşım, her insanın biricik ve benzersiz olduğuna inanır. Bu yaklaşım, sosyal çalışmacıların müracaatçıları bir birey olarak görmelerine ve onlara saygılı ve duyarlı bir şekilde yaklaşmalarına yardımcı olur.
  • Müracaatçıların özgürlüğünü ve sorumluluğunu vurgular. Varoluşçu yaklaşım, insanların kendi seçimlerini yapma özgürlüğüne sahip olduğuna inanır. Bu yaklaşım, sosyal çalışmacıların müracaatçıları kendi seçimlerini yapmalarına ve kendi hayatlarını kontrol etmelerine yardımcı olmalarını teşvik eder.
  • Anlam ve amaç arayışını vurgular. Varoluşçu yaklaşım, insanların anlam ve amaç arayışında olduğuna inanır. Bu yaklaşım, sosyal çalışmacıların müracaatçıların kendi anlamlarını bulmalarına ve yaşamlarına anlam katmalarına yardımcı olmalarını teşvik eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir