Sosyal Hizmet ve Kuram İlişkisi

Sosyal Hizmet ve Kuram İlişkisi

Sosyal hizmet, bireylerin, grupların ve toplumların refahını artırmak ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla çalışan bir meslek alanıdır. Sosyal hizmetin temelini oluşturan kuramlar, bu mesleğin temel ilkelerini, değerlerini ve pratiğini anlamamıza yardımcı olan çeşitli teorik çerçevelerdir. Sosyal hizmette kullanılan kuramlar, sosyal hizmet uzmanlarının müdahale stratejilerini belirlemede ve müracaatçıya yönelik yaklaşımlarını yönlendirmede etkilidir.

Sosyal hizmetin temel kuram ve yaklaşımlarından bazıları şunlardır:

1-Sistem Kuramı ve Ekolojik Yaklaşım,       2-Psikanalitik Kuram,    

3-Transaksiyonel Analiz,                               4-Varoluşçu Yaklaşım,                                

5-Geştalt Yaklaşım,                                       6- Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,      

7-Güçlendirme Yaklaşımı,                            8-Birey Merkezli Yaklaşım,                        

9-Görev Merkezli Yaklaşım,                        10-Krize Müdahale Yaklaşımı,                  

11-Feminist Kuram

Bu kuram ve yaklaşımlar, sosyal hizmet uygulamalarını yönlendirmek, müdahale stratejilerini belirlemek ve etkili hizmet sunmak için kullanılır. Sosyal hizmet uzmanları, bu kuramları müdahalelerine dahil ederek müracaatçılarına daha iyi hizmet sunmayı amaçlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir