SİSTEM KURAMI VE SOSYAL HİZMET

SİSTEM KURAMI VE SOSYAL HİZMET

Sistem kuramı sosyal hizmet alanında en çok kullanılan kuramların başında gelmektedir. Kısaca <sistemin bütünü parçaların toplamından daha fazladır> olarak tanımlanabilir. Bütün, her bir parçanın katılımı sağlanmadan tamamlanmış olamaz. Bu kuramın odak noktası sistemlerinin gelişimi ve dönüşümü ve ikisi arasındaki ilişkiler ve etkileşimdir.

Sosyal hizmet alanı bireyi çevresi içinde ele alır ve bu bağlamda bireyin etrafındaki her bir unsur sistemin parçalarını oluşturmaktadır. Aile sistemi, çift sistemi, iş sistemi gibi bireye özgü çeşitli sistemler bulunmaktadır. Bu kuram sosyal hizmet uzmanına müracaatçının problemi ve problemiyle bağlantılı diğer sistemleri hakkında geniş bir bakış açısı imkanı sunar. Bu sayede sosyal hizmet uzmanı müdahalesinde öncelik sırasına göre nelere odaklanması gerektiğini bilir.

KAYNAKÇA: https://www.cag.edu.tr/d/l/37f972ec-6ae2-459e-9f9b-3d09b6a07b3b

https://www.cag.edu.tr/d/l/37f972ec-6ae2-459e-9f9b-3d09b6a07b3b

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir