SOSYAL İNCELEME RAPORU

SOSYAL İNCELEME RAPORU

Bu rapor sosyal hizmet uygulaması dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmış olup ideal sosyal inceleme raporunun nasıl olmasına dair bir iddia taşımamaktadır. Raporda yer alan bilgi ve olaylar öğrenci tarafından doldurulmuştur.

Kurum

Adı: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Raporu Düzenleyen: Habibe TANDOĞAN (Sosyal Çalışmacı)

Havale Eden: Sosyal Politika Merkezi Müdürlüğü

Müracaat Tarihi:22.03.2014

Müracaat Nedeni:Çocuk İsa Yılmaz’ın kurum bakımına verilmek istenmesi.

Sosyal İnceleme Rapor Tarihi ve Sayısı:21.04.2014/7

Müracaatçının Kimliği

Adı-Soyadı: Umut YILMAZ

Doğum Yeri ve Yılı:Eyüp/İstanbul – 10.10.1988

Ana-Baba Adı: Saime(vefat) – İshak(vefat)

Öğrenim Durumu: İlkokul 4.sınıf terk (okur-yazar)

İşi/Mesleği: Yok / İnşaat işçisi

Sağlık Durumu: İyi

Cinsiyeti: Erkek

Medeni Durumu: Evli

Ev Adresi: Yeni Mah. Eyüp/İstanbul

Hizmetten Yararlanacak Kişinin Kimliği

Adı-Soyadı: İsa YILMAZ

Ana-Baba Adı: Sertap – Umut

Doğum Yeri ve Tarihi: Eyüp/İstanbul – 25.10.2011

Cinsiyeti: Erkek

Öğrenim Durumu: –

İkâmet Adresi: Yeni Mah. Eyüp/İstanbul

Bilgi Kaynakları

Görüşmenin Yapıldığı Yer: Abla Nuray ÇİÇEK’ in ikamet adresi.

Görüşülen Kişi: Umut YILMAZ(müracaatçı) ve Nuray ÇİÇEK(müracaatçının ablası)

Diğer Bilgi Kaynakları: Aile bireyleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler, Müracaat nedeni ile ilgili olarak toplanan belgelerden elde edilen bilgiler.

SOSYAL İNCELEME

Genel Durumu: Umut YILMAZ, eşi Sertap YILMAZ ile gayriresmi birliktelik yaşadıklarını ve eşinin hamile kaldığını öğrendiklerinde ablası Nuray ÇİÇEK’ in yardımıyla evlenmek zorunda kaldıklarını ifade etmiştir. Evlendikleri sırada eşinin henüz 18 yaşını doldurmadığını ve reşit olmaması sebebiyle eşinin annesi Güllü DURAN ve babası Cemil DURAN’ ın yasal izniyle 21.05.2011 tarihinde evlendiklerini ifade etmiştir. Müracaatçı bu süreçte babasından kalan eski evine yerleştiklerini ve 25.10.2011 tarihinde oğlu İsa YILMAZ’ ın doğduğunu belirtmiştir.

Umut YILMAZ, eşinin yaşının küçük olması nedeniyle oturdukları çevreye uyum sağlayamadığını, sürekli kendisinin haberi olmadan İstanbul’un farklı ilçelerine gitmeye başladığını, eski arkadaş ortamıyla tekrar iletişime geçtiğini düşündüğünü ve eşinin kendisini toparlayacağı umuduyla gittiği yerleri tespit ederek eve geri getirdiğini ifade etmiştir. Eşinin arkadaş ortamının pek tekin olmadığını ve erkeklerle uygun olmayan ilişkiler kurduğunu düşündüğünü belirtmiştir. Bunun sonucunda müracaatçı eşi ile ilişkilerini düzeltebilmek için  uzun uğraşlar verdiğini fakat 07.02.2014 tarihinde eşinin bir daha geri dönmemek üzere evi terk ettiğini beyan etmiştir.

Müracaatçı, her defasında eşini takip edip izini bulmaya çalışmaktan yorulduğunu ve artık durumu düzeltmek istemediğini belirtmiştir. Müracaatçı, eşi Sertap YILMAZ’ ın kendisine Çatalca Adliyesi Aile Mahkemesi’ nden boşanma davası açtığını ve çocuğunun velayetini de istediğini ancak kendisi gayriresmi ilişki yürüten eşine çocuğunu vermek istemediğini ifade etmiştir. Tek başına çocuğuna bakamayacağı için oğlu ile birlikte ablası Nuray ÇİÇEK’ in evine geldiğini ve geçici bir süreliğine burada yaşadıklarını belirtmiştir.

Müracaatçı Umut YILMAZ, 22.03.2014 tarihinde İstanbul Aile ve Politikalar İl Müdürlüğü’ ne gelerek eşinin kendisini ve çocuğunu terk ettiğini ifade etmiş ve ekonomik durumunun yetersizliği nedeniyle 3 yaşındaki oğlu İsa YILMAZ’ ı kurum bakımına vermek istediğini beyan etmiştir. Müracaatçıyla yapılan ön görüşmede eşi Sertap YILMAZ ile resmiyette evli oldukları hatırlatılmış olup, eşinin evi terk ettiğini Cumhuriyet Başsavcılığı’ na bildirmesi gerektiği izah edilmiştir. Müracaatçı bu konuda bir avukat vasıtasıyla girişimde bulunduğunu beyan etmiştir. Müracaatçının kuruma verdiği dilekçeye istinaden 21.04.2014 tarihinde Eyüp ilçesinde ikamet etmekte olan müracaatçının evine incelemeye gidilmiştir.

Kişilik Özellikleri: Umut YILMAZ (Baba, 26 yaşında): Sorulan sorulara tutarlı cevap verdiği, genel olarak kişisel bakımına dikkat eden, temiz ve düzenli biri olmakla birlikte genç ve sağlıklı bir görünüme sahiptir. Aynı zamanda sabırsız ve aceleci bir yapısı olduğu gözlemlenmiştir.

İsa YILMAZ (Çocuk, 3 yaşında): Fiziksel gelişiminin yaşına uygun olduğu fakat kendisini ifade etmekte çekimserlik yaşadığı ve kendisiyle konuşulduğu esnada göz teması kurmaktan kaçındığı ve oldukça hareketli bir yapısı olduğu gözlemlenmiştir.

Nuray ÇİÇEK (Hala, 35 yaşında): Konuşma esnasında dikkatini veremediği, psikolojik olarak yıpranmış ve yorgun bir görünüme sahip olduğu gözlemlenmiştir.

İş ve Ekonomik Durumu: Baba Umut YILMAZ halihazırda işsiz olduğu için iş aramaktadır. Kendisi inşaat işçisi ve iş bulduğu takdirde inşaatlarda çalışmaktadır. Sosyal güvencesi bulunmamaktadır. İş bulmak için şehir dışına gideceğini bilgisi edinilmiştir.

Öğrenim Durumu: Baba Umut YILMAZ ilkokul 4.sınıfta okulu terk etmiş ve okuma-yazma bilmektedir. Çocuk İsa YILMAZ henüz okul çağında değildir. Hala Nuray ÇİÇEK’ in ise okuma ve yazması yoktur.

Sağlık Durumu: Baba Umut YILMAZ, çocuk İsa YILMAZ ve hala Nuray ÇİÇEK’ in herhangi bir sağlık probleminin olmadığı gözlemlenmiş ve bilinen bir kronik rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilmiştir. Bununla birlikte Umut Yılmaz’ ın inşaatta çalıştığı belli dönemlerde bel ağrısı rahatsızlığı yaşadığı bilgisi edinilmiştir.

Sabıka Durumu: Aile, görüşme esnasında sabıka kaydının bulunmadığını ifade etmiş ve yapılan araştırmalarda herhangi bir suç öyküsü veya sabıka kaydı bulunamamıştır.

Yaşanılan Konut Durumu: Umut YILMAZ, Eyüp’te babasından kalma eski bir evinin olduğunu fakat çocuğuna bakacak bir yakını bulunmadığı için geçici olarak ablası Nuray ÇİÇEK’ in yanına taşındığını beyan etmiştir.

Nuray ÇİÇEK’ in evi, kendilerine ait üç odalı eski bir müstakil evdir. Evin rutubetten dolayı kötü bir kokusu vardır. Mutfakta temel beyaz eşyalar dışında yeterli depolama alanı ve eşya bulunmamaktadır. Banyo ve tuvalet daha çok ebeveynlerin kullanımına elverişli olup küçük çocuklar için yetersiz kalmaktadır. Temizlik ve kişisel bakım için gerekli olan malzemeler yetersiz sayıdadır. Evin diğer odaları da kirli ve dağınıktır. Koltuklar eski ve kirlidir. Koltuklardan arta kalan alanlara minderler konulmuş ve oturma alanı oluşturulmuştur. Salonun bir köşesinde eski, tüplü bir televizyon bulunmaktadır. Evin ısınması soba ile sağlanmaktadır. Genel olarak bakıldığında evin kirli ve düzensiz bir görünümü vardır. Çocuk İsa YILMAZ için uygun bir ev ortamı olmadığı görülmüştür.

Aile ve Psiko-Sosyal Durumu: Baba Umut YILMAZ 1988 Eyüp/İstanbul doğumlu ve anne Sertap YILMAZ 1997 Çatalca/İstanbul doğumludur. Umut YILMAZ ve Sertap YILMAZ 21.05.2011 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten 25.10.2011 yılında oğulları İsa YILMAZ dünyaya gelmiştir.

Müracaatçı Umut YILMAZ ve eşi Sertap YILMAZ’ ın (18 yaşını doldurmadığı ve bu sebepten reşit olmadığı gerekçesiyle) eşinin annesi Güllü DURAN ve babası Cemil DURAN’ ın yasal izniyle 21.05.2011 tarihinde evlendikleri, bu evlilikten 25.10.2011 tarihinde çocuk İsa YILMAZ’ ın dünyaya geldiği, anne Sertap YILMAZ’ ın çocuğun bakımıyla ilgilenmediği ve sürekli farklı semtlerde gezdiği, son olarak da Sertap YILMAZ’ ın 07.02.2014 tarihinde evden kaçtığı ve bir daha geri dönmediği öğrenilmiştir. Çocuk İsa YILMAZ’ ın babası ile birlikte, geçici bir süreliğine hala Nuray ÇİÇEK’ in evinde kaldığı öğrenilmiştir. Nuray ÇİÇEK’ in eşi ve beş çocuğu ile birlikte Eyüp ilçesinde 3 odalı bir evde ikamet ettikleri öğrenilmiştir.

Çocuk İsa YILMAZ, özellikle annenin önemli rollerinin olduğu 0-3 yaş gelişim çağında annesi tarafından gereken ilgiyi ve öz bakımı görememiştir. Anneyle arasındaki bağı güvenli bir şekilde kuramayan çocukta iletişim sağlamakta güçlük çektiği ve özgüven yetersizliğine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Konuşurken göz teması kurmaktan kaçındığı ve sık sık kendini güvende hissettiğini düşündüğümüz bir odaya geçtiği gözlemlenmiştir. Verdiği tepkilerden annesini özlediği gözlemlenmiştir. Kuzenlerine karşı hırçın davranışlar sergileyerek ilgiyi üzerine çekmek ve varlığını hissettirmek istediği de gözlemlenmiştir.

Baba Umut YILMAZ, ekonomik yoksunluktan ve boşanma davasından dolayı yoğun bir stres yaşamakta ve oğlundan ayrılacağı için üzüntü duymaktadır. Anne Sertap YILMAZ’ ın velayeti istemesi ve kazanabileceği düşüncesi kendisini sinirlendirmekte ve endişelendirmektedir. Çocuğunun gayriresmi ilişkiler kuran bir kişinin yanında büyümesini istememekte ve en kısa sürede işlerini düzenleyerek oğlunu yanına alacağının planlarını yapmaktadır. Sigara veya alkol gibi kötü bir alışkanlığı bulunmamakta ve kendisini destekleyen bir arkadaş çevresi bulunmaktadır. İş bulunca çevresinin de desteğiyle evinin şartlarını iyileştireceğini ve oğlunu hemen yanına alacağını belirtmiştir.

Nuray ÇİÇEK, kardeşi Umut YILMAZ’ a destek olmak istediğini fakat kendi çocuklarına bakım sağladığı gerekçesiyle yardımcı olamamaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirtmiştir. Yeğenini sevdiğini fakat sorumlulukları sebebiyle bakımını üstlenemeyecek kadar yoğun olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca çocuklarıyla iyi anlaşamadığı için kendisinin yanında mutlu olamayacağını belirtmiştir. Sosyal bir yaşantısı olmadığını ve komşularıyla pek görüşmediğini, daha çok evde çocuklarla ilgilendiğini ve arta kalan zamanlarında ev işlerini yaptığını beyan etmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: Müracaatçı Umut YILMAZ 3 yaşındaki oğlu İsa YILMAZ’ ın kurum bakımı altına alınması talebinde bulunmuş, kurumumuza verdiği dilekçeye istinaden 21.04.2014 tarihinde müracaatçının evine incelemeye gidilmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;

-Baba Umut YILMAZ’ ın sosyo-ekonomik durumunun yetersiz olduğu,

-Baba Umut YILMAZ’ ın çocuk İsa YILMAZ’ ın bakımını üstlenebilecek bilgi ve beceriye sahip olmadığı,

-Anne Sertap YILMAZ’ ın evi terk etmesi sebebiyle kendisi ile görüşme sağlanamadığı,

-Anne Sertap YILMAZ’ ın boşanma davası açtığı ve çocuğunun velayetini istediği,

-Müracaatçıya SED yardımı sağlanması takdirde çocuğuna bakıp bakamayacağı sorulduğunda ise olumsuz cevap verdiği,

-Abla Nuray ÇİÇEK’ e yeğenine bakıp bakamayacağı sorulduğunda beş çocuğu olduğu için ilgilenemeyeceği,

-Henüz üç yaşında olması sebebiyle koruyucu aile hizmeti veya evlat edindirme hizmetinin çocuğun yüksek yararının gözetilmesi açısından daha yararlı olacağı söylendiğinde ise baba Umut YILMAZ’ ın bu duruma olumsuz baktığı ve en kısa zamanda çocuğunu yanına alacağını ifade ettiği tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda;

Türk Medeni Kanunu’nun 309. maddesine göre, ‘’Evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir’’. Korunmaya muhtaç çocukların bakım ve korunmasına ilişkin işlemler 1983 tarihinde kabul edilen 2828 sayılı yasa ile yürütülmekte olup, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile de bakım, barınma ve danışmanlık tedbiri verilen çocuklar ile denetim tedbirine karar verilen çocuklar Genel Müdürlüğümüz görev alanı içine girmiştir. 2828 sayılı Kanununda; Korunmaya muhtaç çocuk: ‘Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; a) Ana veya babasız, ana babasız,  b) Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,  c) Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,  d) Ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar’ olarak tanımlanmıştır.

Yapılan inceleme, araştırma ve değerlendirme sonucunda BM Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği çocukların yüksek yararının gözetilmesi ilkesi kapsamında; çocuk İsa YILMAZ’ ın annesi Sertap Yılmaz ile sosyal inceleme kapsamında görüşme yapılması gerektiği ve annesi Sertap Yılmaz’ın velayet davası sonuçlanana kadar çocuk İsa Yılmaz’ın 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 3. Maddesinin a) bendinin 1. Maddesinde tanımlanan korunma ihtiyacı olan çocuk özelliklerini taşıması sebebiyle ve 5395 sayılı kanunun 5. Maddesi gereği bakım tedbiri kapsamında kurum bakımına alınmasının uygun olacağı kanaatindeyim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir