Yeşilay Sosyal Hizmet Uzmanı İş İlanı(Bursa)

Yeşilay Sosyal Hizmet Uzmanı İş İlanı(Bursa)

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar gibi bağımlılıklarla mücadele eden, önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu doğrultuda, topluma daha geniş bir coğrafyada fayda sağlamayı amaç edinmiş olan Kurumumuzun 2022 yılında Bursa’da hizmete giren “Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi” bünyesinde istihdam edilmek üzere deneyimli “Sosyal Hizmet Uzmanı” arayışımız bulunmaktadır. 

Genel Nitelikler

 • İnsan onurunu ve saygınlığını gözeten din, dil ırk ayrımı yapmaksızın “önce zarar verme” prensibiyle danışanlarına hizmet vermeyi ilke edinen aynı zamanda milli ve ahlaki değerleri gözeterek çalışmak,
 • Lise/Ön Lisans/Lisans mezunu,
 • Microsoft Office Programlarına (Word, Excel, PowerPoint vb. hakim,
 • Tercihen güvenlik sertifikasına sahip,
 • Takım çalışmasına yatkın, iletişim yönü kuvvetli,
 • Tercihen yörede kullanılan dillere hâkim,
 • Bölgeyi bilen Bursa’da ikamet eden / edebilecek olan,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

Görev Tanımı 

 • Merkeze yeni kabul edilen kişileri sosyal, eğitim ve ekonomik yönden değerlendirmek, bu değerlendirmeler ile ilgili kayıtları tutmak,
 • Danışanların yeteneklerine uygun meslek gruplarını tespit etmek amaçlı bilgi ve becerilerinin ölçme ve değerlendirmelerini yapmak,
 • Tedavi ekibiyle birlikte danışanların güvenli ve sıcak bir ortamda tedavi görmelerini sağlamak,
 • Merkeze kabul edilen kişilerin aileleri ve yaşam çevresi hakkında ev, okul ve işyeri ziyaretleri gibi araçlar kullanarak bilgi toplamak ve değerlendirmek, periyodik olarak ev ziyaretleri yapmak, gerekli raporu düzenleyerek tedavi ekibi ile paylaşmak,
 • Ailelere bağımlıya yaklaşım ile ilgili eğitim vermek,
 • Rehabilitasyon sonrası merkezden taburcu edilen kişileri belirli periyodlarda takip etmek ve ilgili takip formlarını doldurmak,
 • Yerel İŞKUR il müdürlükleri ile her hafta görüşmek şartı ile yakın temasta bulunmak ve yerel iş, işbaşı eğitim ve toplum yararına programlara katılma imkânlarından ihtiyaç halinde merkez danışanlarının faydalanmasını sağlamak,
 • Yerel barınma imkânları konusunda ilgili paydaşlar ile görüşmek şartı ile yakın temasta bulunmak ve merkezdeki danışanların ihtiyaç halinde bu imkânlardan faydalanmasını sağlamak,
 • Merkezde özel sınıf açılması takdirinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile yakın temasta bulunarak uygulamanın etkin yürütüldüğünden emin olmak,
 • Merkeze yakın bölgelerde düzenlenen iş ve meslek edindirme kurslarını takip etmek ve merkezde kalan kişilerin bu imkânlardan yararlanmaları için çalışmak,
 • Merkezden taburcu edilen kişilerin aile ve arkadaş çevresiyle ilişkilerini düzenlemesine yardımcı olmak, kişinin eve dönüşü öncesinde ailesini hazırlamak,
 • Topluma katılım aşamasındaki danışanların topluma etkin bir şekilde entegre edecek şekilde destekleri sağlamak,
 • Merkezdeki kişiler için planlanacak sosyal aktiviteler için yerel kurumlar ile iş birliği yapmak,
 • Periyodik bir şekilde danışanlara sosyal değerlendirme takip formları uygulamak,
 • Rehabilitasyonu tamamlamış danışanlara ilk 6 ay, ayda bir, sonraki 6 ayda 2 ayda bir ve 1 yıl sonra 6 ayda bir olmak üzere takip etmek ve ilgili takip formunu doldurmak,
 • AMATEM/ÇEMATEM ler ile yapılan işbirliği çerçevesinde danışan yönlendirme sürecini yürütmek ve takip etmek,
 • Danışanın aile, iş, yakın çevresi ve bulunduğu toplumla ilişkisini düzenleme konularında destek vermek, topluma tekrar entegre olmaları için çalışmalar yürütmek, gerektiğinde aile ve diğer paydaşları rehabilitasyon sürecine dahil etmek,
 • Olası risk içeren durumları önlemek ve risk içeren durumlar karşısında çabuk önlem almak,
 • Yapılan değerlendirmeler ve gelişmelerin doğru ve tarafsız raporlanmasını sağlamak,
 • Yeşilay il şubeleri ile her hafta görüşmek üzere bölgede merkeze gelmek isteyen bağımlılara ulaşmak,
 • Yapılan tüm görüşmelerde Yeşilay tedavi kılavuzuna uymak,
 • Merkezin doluluk, rehabilitasyon devam ve rehabilitasyondan yarı yol evine (uygulamaya geçildiğinde) geçiş hedeflerine göre uygulamalarda bulunmak,
 • Kendisine teslim edilen aracı korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak,
 • Sosyal hizmete gereksinimi olan danışanların kaynak, hizmet ve fırsatlardan eşit olarak yararlanmalarını sağlamak, toplum kaynaklarını bu yönde etkin bir biçimde kullanmak, ihtiyaç duyan danışanların diğer ilgili kurumlardan destek sağlamasına yardımcı olmak,
 • Sosyal hizmet çalışmalarının oluşturulmasında, program ve planlama aşamalarında etkin görev almak, sorunların önlenmesi ve çözümü yönünde öneriler sunmak,
 • Sosyal Hizmet çerçevesinde geliştirilen yeni program ve uygulamalara destek vermek,
 • Görev alanı kapsamında Merkez Müdürü tarafından uygun bulunan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
 • Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda kalite çalışmalarına destek vermek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir