Çocuklarda Sosyal Beceri Gelişiminin Önemi

Çocuklarda Sosyal Beceri Gelişiminin Önemi

Sosyal beceri gelişimi çocuğun doğumundan itibaren başlar ve hayat boyu devam eder. Bu gelişim ertelenemeyecek kadar önemlidir. Kazanılması gereken sosyal becerilerin zamanında kazanılmaması ilerleyen yıllarda bireyin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Çocukluk dönemi sosyal gelişimin en yoğun ve kalıcı olduğu dönemdir. Bireyin sosyal ve duygusal gelişimi aşamasında çevresine uyum sağlaması önemlidir. Çocukların bu aşamada kazanmaları gereken becerilerden birisi de sosyal becerilerdir. 284

Fiziksel çevre ile birlikte sosyal çevreye de uyum sağlamaya çalışan çocuklar için sosyal gereksinimler giderilmesi gereken önemli bir ihtiyaçtır. Çocuklar, ait olduğu kültür içerisinde yaşayan; konuşma, düşünme ve yaratıcılık yeteneğine sahip olan, dünyayı bir bütün olarak kavrayabilen, sorumluluk duygusuna sahip, sosyal ve canlı varlıklardır. Dünyaya geldikleri andan itibaren bulundukları toplumun bir üyesi olan çocuklar için sosyal yaşam önemlidir.  çocuklar içerisinde bulundukları toplumun tutum, düşünce ve davranışlarını kendi benliklerine mal ederek o toplumda yer edinmiş bir kişi durumuna gelirler (Selçuk, 2010). Çocukların içerisinde yaşadıkları topluma uyum sağlayarak toplumla bütünleşmeleri, toplum genelinde kabul görmüş davranışları benimsemeleriyle mümkündür. Çocuklar sosyal hayatın getirdiği davranışları kazanarak çevreleriyle bütünleşirler ve sosyalleşmiş olurlar. Çocukların yaşamları boyunca sağlıklı ilişkiler kurmalarında yeterli sosyal beceriye sahip olmalarının etkisi büyüktür. Bu becerilerin çocukluk döneminde kazanılması ise yaşamın ilerleyen yıllarında çevreyle olumlu iletişim kurmalarına sebep olur. Sosyal gelişimini tamamlayarak çevresindeki diğer insanlarla sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilen çocuklar hem kendileriyle hem de diğer insanlarla barış içerisinde yaşayabilirler. Toplum içerisinde yaşayan çocukların bu becerilere sahip olmaları sağlıklı bir toplumsal gelişim açısından da önemlidir. Türk eğitim sisteminde ilköğretimin amaçlarından biri de, her çocuğa iyi bir vatandaş olabilmesi için gereken bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır. Bu dönemde kazandırılması gereken becerilerden biriside sosyal becerilerdir. Çünkü kişinin içerisinde bulunduğu toplumun üyesi olabilmesi ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmesi sosyal hayatta gerekli olan becerileri öğrenebilmesi ile mümkündür (Çubukçu ve Gültekin, 2006). Çocukluk döneminde kazandırılması gereken sosyal beceriler önemsenmeli ve çocuklara bilinçli bir şekilde kazandırılmalıdır. Hayatın her anında başarılı ve mutlu olabilmek, bulunulan toplumsal ortama uyum sağlamaya bağlıdır. Dünyaya gelen çocukların, hayatın ilk yıllarında toplumsal yaşama donanımlı bir şekilde hazırlanmaları onların ilerleyen yıllardaki başarı ve mutluluklarına temel teşkil eder. Başarılı ve mutlu olabilen bireyler, bulundukları toplumu da başarılı ve mutlu yapabilirler. Bu nedenle sosyal gelişim hem birey yaşamı için hem de toplumun varlığı ve birliği için oldukça önemlidir.

Kaynak:

Selçuk, Z. (2010). Eğitim psikolojisi. (19. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık

Çubukçu, Z. ve Gültekin, M. (2006). “İlköğretimde öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler”. Bahar Dergisi 37, 155-174.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir