Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik Değerleri

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik Değerleri

Sosyal hizmet mesleğinin temel değerleri ve ilişkili ilkeleri 6 bölümden oluşmaktadır.

1.Değer: Hizmet Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanlarının öncelikli amacı sosyal problemleri olan ve ihtiyaç içerisindeki bireylere yardım etmektir. Sosyal hizmet uzmanları; kendi sorumluluk alanları içinde olan hizmetleri geliştirirler, sosyal problemi olan ve yardım ihtiyacı duyan bireylere yardım etmek amacıyla, kendi bilgi, değer ve becerilerini kullanırlar.

2.Sosyal Adalet Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları sosyal adaletsizliklerle mücadele eder. Sosyal hizmet uzmanları; t baskı gören ve incinebilir birey ve grupların adına ya da onlarla birlikte toplumsal değişmeyi sağlamak için çaba gösterirler, t yoksulluk, işsizlik, ayrımcılık ve diğer sosyal adaletsizlikler konusunda sosyal değişimi hedeflemektedirler. Etnik ve kültürel çeşitlilik ve baskı konusunda farkındalık artırmaya çalışırlar, t bütün insanlar için fırsat eşitliği, ortak katılım, ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşma güvencesini sağlamaya çalışırlar.

3. Bireylerin Değer Yargıları ve Saygınlıkları Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları, her insanın kendine özgü değer yargıları olduğuna ve bu nedenle saygı görmesi gerektiğine inanırlar. Sosyal hizmet uzmanları; her bireye, etnik ve kültürel farklılığını dikkate alarak saygılı bir şekilde davranırlar, müracaatçıların, kendi kaderini belirlemeleri konusunda onları teşvik ederler, müracaatçıların kendi ihtiyaçlarını tanımlamalarını ve değişim için kapasitelerini artırılmalarını isterler.

4.İnsan İlişkilerinin Önemi Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları insan ilişkilerinin önemini kabul eder. Sosyal hizmet uzmanları; insanlar arasındaki ilişkilerin değişim için önemli bir araç olduğunu bilirler, yardım sürecinde pek çok birey ile bağlantı kurarlar, t birey, aileler, sosyal gruplar, organizasyonlar ve toplumun refahının artırılmasını, sürdürülmesini ve insanlar arasındaki ilişkilerin güçlenmesini isterler.

5.Dürüstlük Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları güvenilir ve dürüst bir biçimde davranırlar. Sosyal hizmet uzmanları; mesleğin misyonunun, değerlerinin, etik ilkelerinin, etik standartlarının daima farkındadırlar, bağlı oldukları kurumda etik davranma ve etik uygulamaları teşvik etme sorumluluğunu taşırlar.

6.Yeterlik Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları mesleki yeterliklerini uygulama alanlarında gösterirler ve mesleki uzmanlıklarını geliştirirler. Sosyal hizmet uzmanları; t mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve uygulamaya aktarmak için çaba gösterirler, t mesleğin bilgi temeline katkıda bulunmaya isteklidirler. Mesleki değerler, sosyal hizmet uzmanlarının uygulamalarında ve eylemlerinde öncelikli bir öneme sahiptir ve sosyal hizmet değerleri hakkında genel bir kabul vardır. Örneğin pek çok meslek elemanı sosyal hizmetin temel değerleri arasında yer alan, müracaatçı ile işbirliği yapma, kendi kaderini belirleme ve gizlilik gibi değerleri kabul eder. Ancak çelişkiler, genellenen sosyal hizmet değerlerinin alandaki uygulamaları sırasında ortaya çıkmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları, uygulamada bu değerlerin kullanılmasına ilişkin öncelikler ve hedeferin belirlenmesi sırasında çelişkiler yaşayabilirler. Sosyal hizmet uzmanları, özellikle karar alma süreçlerinde, bireysel ve mesleki değerleri arasında çelişki yaşayabilmektedir. “Yaşamın saygınlığı” değeri, bir sosyal hizmet uzmanın, bireysel değerleri ile mesleki değerlerinin örtüşmesi sonucunda kürtaj olmayı isteyen bir müracaatçısının isteğini desteklemesi şeklinde ortaya çıkabilmekte iken kürtaja karşı olan bir diğer sosyal hizmet uzmanın, müracaatçısının kürtaj olmayı istemesi durumunda mesleki ve bireysel değerler de çatışmanın ortaya çıkması şeklinde belirebilir. Ancak etik ilkeler gereği sosyal hizmet uzmanının müracaatçısının kararına saygı duyması beklenmektedir. Bu örnek bireysel değerler ile mesleki değerlerin, uygulamada karar vermeyi etkileyebileceğini göstermektedir. (Çiftçi, Gönen, 2011:161)

Kaynaklar:

ÇİFCİ, E. G., & GÖNEN, E. (2011). Sosyal hizmet uygulamalarinda etik karar verme süreci. Toplum ve Sosyal Hizmet22(2), 149-160

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir