Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hizmet Kuruluşları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hizmet Kuruluşları

Aile ve Toplum Hizmetleri Kuruluşları

Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM): İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesinden, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler işbirliği içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Çocuk Hizmetleri Kuruluşları

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM): Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezlerdir.

Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi(ÇOKİM): korunma ihtiyacı olan veya suça
sürüklenen çocuklar hakkında mahkeme kararı alınıncaya ve/veya uygun hizmet
modeli belirleninceye kadar barınma ve temel gereksinimleri karşılanmak üzere tüm
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri (ASHİM)’ne bağlı birimlerdir.

Çocuk Evleri Sitesi(ÇES): 10–12 çocuğun barınıp yaşamlarını sürdürebileceği, temel gereksinimlerinin karşılanabileceği, toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları yaşamadan, aile ortamına benzer yapılar ve ilişki sistemi içinde yetiştirilebileceği kuruluşlardır.

İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitesi: Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlere, Bakanlığa bağlı olarak geçici süre ile hizmet veren, suç mağduru, suça sürüklenme, madde bağımlılığı alanında İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Siteleri’dir.

Çocuk Evleri: Çocuk evi hizmeti, korunma altında bulunan çocukların daha küçük birimlerde bakımının sağlanması amacıyla her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil dairelerde verilen yatılı sosyal hizmet modelidir.

Kadın Hizmetleri Kuruluşları

Kadın Konukevleri: Fiziksel, duygusal,cinsel,ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış ya da açılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşunu ifade eder.

Kadın konukevleri, fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış ya da açılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu kadın ve beraberindeki çocuklarına doğrudan ya da ilgili kurumlara yönlendirmek suretiyle güvenlik, danışmanlık, tıbbi destek, geçici maddi yardım, kreş, mesleki eğitim kursu, grup çalışmaları, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler vb. alanlarda destek sunulmaktadır.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri: şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün 24 saat esasına göre yürütüldüğü merkezlerdir.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Kuruluşları

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri: Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri: Engelli bireyleri kendi kendine yeterli düzeye getirmek, okul eğitimine hazırlamak ve aile içi uyumu sağlamak amacıyla özürlülere ve ailelerine hizmet sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,

Huzurevleri ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri: 60 yaş üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.

Engelsiz Yaşam Merkezleri: Engelli bireylerin sosyalleşmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri amaçlanan kuruluşlardır.

Umut Evleri (Ev tipi Bakım): Bakım merkezlerinde kalan engellilerin daha bağımsız bir yaşama hazırlanmasını sağlamak üzere, büyük bakım kurumlarından daha küçük, ev ortamında hizmet alabileceği bakım modelidir.

Yaşlı Yaşam Evleri: tercihen bir müstakil ev veya bir apartman dairesi kiralanarak veya tahsis edilerek uygun ve az sayıda yaşlının kalabilmesine yönelik tasarlanan bir bakım hizmeti modelidir.

Gündüz Yaşam Merkezleri: Yaşlı bireylerin sosyalleşmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri amaçlanan kuruluşlardır.

Bağlı Kuruluş (Özel Statülü)

Darülaceze Başkanlığı: Şu an Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Darülaceze’de barınan sakinlerin tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmakta, hizmet 24 saat aralıksız devam etmektedir. Sakinlerin muayene ve tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleriyle acil veya kronik rahatsızlıklar tedavi edilmeye çalışılmakta, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastanelerle bağlantı kurularak her türlü tıbbi tedavileri yapılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir