Çocuklar İçin Kitap Seçim Rehberi

Çocuklar İçin Kitap Seçim Rehberi

Çocuğun kitap ile olumlu bir bağ kurabilmesi; çocuğun yaşına,
gelişim düzeyine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun özellikteki kitaplarla
buluşmasına bağlıdır.
Ebeveynler tarafından özenli bir şekilde seçilen çocuk kitapları
çocuğun sağlıklı gelişimine katkı sunarken çocuğun yaş ve
gelişimine uygun olmayan içeriğe sahip çocuk kitapları ise
çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

*Çocuğun kendisini, ailesini ve çevresini anlama çabasını desteklemeyi,
*Çocuğa okuma eğitimi vermeyi,
*Çocuklarda kitap sevgisi, okuma sevgisi ve kültürünü oluşturmayı,
*Çocukları nitelikli eserlere yöneltmeyi,
*Problem çözme, hayal kurma, yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmeyi,
*Zihinsel gelişime katkı sağlamayı,
*Çocuklarda kelime dağarcığını zenginleştirmeyi,
*Dinleme, anlama, kendini ifade etme, Türkçeyi doğru kullanma, dil ve iletişim becerilerini geliştirmeyi ,
*Neden-sonuç ilişkisini kolaylıkla kurma becerisini geliştirmeyi,
*Çocuklarda sevgi, saygı, yardımlaşma, paylaşma gibi olumlu davranışlar geliştirmeyi amaçlar.

Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırmak İçin;

+Çocuğunuza kitap okuma konusunda rol model olun.
+Çocuğunuzun kendi harçlığıyla kitap almasını teşvik edin.
+Çocukları düzenli kitap okumaları için cesaretlendirin.
+Erken çocukluktan başlayarak çocuklara kitap okuyun.
+Okuma yazma bilmeyen çocuklar için kitapların resmine bakarak hikâye anlatmasını isteyin.
+Çocukların size kitap okumasını isteyin.
+Çocuğun kendisine ait bir kitaplık oluşturması sağlayın.
+Çocukla birlikte kütüphaneye, kitabevlerine ve kitap fuarlarına gidin.
+Çocuğun ödünç kitap almasını teşvik edin.
+Uyku öncesinde, yaşına göre, çocuğunuza ninni söyleyin veya masal anlatın, mümkün oldukça bunları birlikte yapın. Söyleyeceğiniz ninni ve anlatacağınız masalları, daha önce kitaplardan birlikte seçebilirsiniz
+Seçtiğiniz kitapların çocukların ilgilerine ve yaş-gelişim özelliklerine uygun olmasına dikkat edin.
+Evde çocuğunuzun okuduğu kitaplar hakkında konuşun.
+Günün belirli bir saatinde, televizyon, cep telefonu ve diğer teknolojik aletler kullanım dışı bırakılarak, tüm aile bireylerinin katılımı ile kitap okuma saatleri düzenleyin.
+Kitap okuması bittikten sonra çocukla kitap hakkında sohbet edin.
+Çocuğunuzu farklı türde kitapları okumaya yönlendirin.

Çocuklar İçin Kitap Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

-0-6 yaş aralığına hitap eden kitapların çocuğun yaş ve gelişim düzeyine göre faklı doku ve zeminde olmasına, çocuğun kolay kavrayabileceği boyutta olmasına, çocuk tarafından sayfaların kolay çevrilebilmesi gibi fiziksel özelliklere sahip olmasına dikkat edilmelidir.
-Çocuk kitaplarında kullanılan resimler estetik değerinin yanında; canlı, ilgi çekici, çocuğu okumaya teşvik edici, kitabın konusu ve içeriğiyle uyumlu olmalıdır.
-Çocuğun yaş ve gelişimine göre kitap yazı-resim oranı kuralına dikkat edilerek yazılmış olmalıdır.
-Kitaplarda kullanılan resimler çocuğun algılama düzeyine ve beğenisine uygun olmalı, çocuğun yaratıcılığını harekete geçirici, sanatsal gelişimlerini destekleyici, görsel algılarını ve estetik duygularını geliştirici bir özellik taşımalıdır.
-Özellikle resimli çocuk kitaplarında verilen bilinçaltı mesajlar konusunda dikkatli olunmalıdır.
-Metinde kullanılan harflerin boyu çocuğun yaşına uygun olmalıdır.

Kitabın cildi sağlam, kullanılan kâğıt kaliteli ve dayanıklı olmalıdır. Kitapta
İyi cins boya kullanılmış olmasına dikkat edilmelidir. Kaliteli kâğıt
kullanılmadığından renkleri değişen, yazıları zamanla okunmaz hale gelen
ve kolay yırtılan bir kitap çocukların okuma isteğini azaltabilir.
Kitapta çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan uzun, karmaşık
cümle ve paragraflar yer almamasına dikkat edilmelidir.
Kitapta yer alan resimlemeler incelenerek uygunsuz tasvirler yer alıp
almadığı kontrol edilmelidir.
Türkçenin düzgün kullanılmış ve içeriğinde argo ifadelere yer verilmemiş
olmasına, metnin yazım ve imla kurallarına uygun olarak yazılmasına dikkat
edilmelidir.
Kitapta çocukların gelişim düzeyine uygun, günlük hayatta sık kullanılan
anlaşılır sözcükler kullanılmış olmalı, sık kullanılmayan sözcük ve kavramlar
metin içinde açıklanıyor veya bağlamdan çıkarılabiliyor olmalıdır.

Çocuklar için kitap seçerken kitabın türünün, konusunun, dil ve anlatımının
ve kullanılan ifadelerin çocukların yaş ve gelişim düzeyine, ilgi alanına, dil ve
anlam dünyasına uygun olmasına dikkat edilmelidir.
Kitabın ana düşüncesi ve temasının açık bir şekilde belirtilmiş olması
özellikle 0-6 yaş dönemi için önemlidir.
Çocukların ilgi, yaş ve gelişim düzeyine göre hayal gücünü geliştirecek,
merak duygusunu destekleyecek ve yaratıcı düşünme becerisini artıracak
nitelikte kitaplar tercih edilmelidir.
Çocuğun dil gelişimine katkıda bulunacak, bilgi ve kültür evrenini
genişletecek, yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardımcı olacak kitaplar
tercih edilmelidir.
Kitapta anlatılan olayda çocuğun yaşamda karşılaşacağı zorlukları aşmak
için akılcı sorun çözme yollarının kullanılmış olmasına, kitabın bireysel ve
toplumsal baş etme becerilerini engelleyen ifadelerden arındırılmış
olmasına, duygu sömürüsü içeren öğelerin yer almamasına dikkat
edilmelidir.
Kitap, çocuk okumadan önce en az bir kez ebeveyn tarafından okunmalıdır.

Kitapta alaycı, dışlayıcı, küçük düşürücü vb. olumsuz çağrışımlar yapan,
toplumun herhangi bir kesimine yönelik önyargılar içeren ifadeler yer
almamasına dikkat edilmelidir.
Kitabın saygı, sevgi, hoşgörü paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, dürüstlük,
çalışkanlık gibi uygun tutum ve davranış modellerini desteklemesi
önemlidir.
Kitaplarda temel ahlak kurallarına, milli-manevi değerlere aykırı ifadeler yer
almamasına, ırkçılığı teşvik eden, düşmanca anlatımlar ve görseller
kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmelidir.
Kitabın hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi kötü davranış
modellerini ödüllendirmemesine ya da özendirmemesine dikkat edilmelidir.

Kitapta alaycı, dışlayıcı, küçük düşürücü vb. olumsuz çağrışımlar yapan,
toplumun herhangi bir kesimine yönelik önyargılar içeren ifadeler yer
almamasına dikkat edilmelidir.
Kitabın saygı, sevgi, hoşgörü paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, dürüstlük,
çalışkanlık gibi uygun tutum ve davranış modellerini desteklemesi
önemlidir.
Kitaplarda temel ahlak kurallarına, milli-manevi değerlere aykırı ifadeler yer
almamasına, ırkçılığı teşvik eden, düşmanca anlatımlar ve görseller
kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmelidir.
Kitabın hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi kötü davranış
modellerini ödüllendirmemesine ya da özendirmemesine dikkat edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir