Cinsel İstismar

Cinsel İstismar

Cinsel istismar çocuk istismarı tipleri içerisinde saptanması en zor olanıdır. Çoğunlukla gizli kalan göz önünde çıkamayan cinsel istismarın özellikle kısa ve uzun dönemli etkileri çok önemlidir. Çocukların cinsel istismarı için literatürde pek çok terim ve farklı tanımı yer almaktadır. Cinsel istismara en geniş alanda psikososyal gelişiminin tamamlanmamış ve yaşı küçük olan bir çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel simülasyon için kullanılmasıdır. Genital bölgeleri elleme, teşhircilik, röntgencilik, pornografiden ırza geçmeye kadar çok geniş yelpazedeki tüm davranışları kapsamaktadır. Fiziksel, duygusal, sosyal ve hukuksal boyutları olan, mağdurlar üzerinde kısa ve uzun dönemde yıkıcı etkilere sahip ciddi bir toplumsal sorundur.  Başka bir deyişle yetişkinlerin cinsel arzu ve gereksinimlerini karşılamak için onay ve eşitliğin olmadığı durumlarda çocuk ya da ergene güç kullanma, tehdit ya da kandırma yoluyla kullanması olarak da tanımlanmaktadır.

Cinsel istismar sık rastlanan ve genellikle yıllarca süren bir durum olmakla birlikte sıklıkla gizli kalmaktadır. Dolayısıyla cinsel istismarın yaygınlığı konusunda bildirilen oranlar büyük farklılık göstermektedir. Ortaya çıkan vaka sayısı kadar bildirilmemiş, kayıtlara geçmemiş çok sayıda vaka olduğu bilinmektedir. Vakaların sadece %15’ini bildirildiği düşünülmektedir.

Cinsel istismarın gerçekleşmesi için vajinal, genital, oral ya da anal fiziksel temas şart değildir. Çocukluk çağı cinsel istismarları geniş bir spektrumda karşımıza çıkmaktadır. Cinsel ilişki kurulması, genital bölgenin okşanması, oral temas çocuğun pornografik filmlerde kullanılması gibi her türlü ilişki istismar grubunda yer alır.

Temas içermeyen cinsel istismar türleri

Seksi konuşma: istismarcının çocuğun cinsel özelliklerine yönelik veya çocuk üzerine gerçekleştirmeyi istediği, cinsel faaliyetleri anlattığı başka cinsel öneri ve yorumlarda bulunduğu konuşma türüdür.

Teşhir: istismarcının kurbana göğüs, penis, vajina, anüs gibi özel bölgelerini gösterdiği veya kurbanın önünde mastürbasyon yaptığı istismar türü.

Voyerizm: istismacının açıkça veya gizli olarak kurbanlık suçunun üçgen veya istismarci cinsel olarak tatmin eden aktivitelerde bulunurken gözlemesidir. Bu tür aktivitelerin içine cinsel olarak uyarılacaktan çok uzak aktivitelerde girebilir. Bebeğin bez değişimi gibi.

Cinsel dokunma: vücudun özel bölgelerine yapılan herhangi bir dokunmadır. İstismarcı kurbanı okşayabilir, kurbanın kendisine dokunmasını sağlayabilir, kurban ve istismarcı karşılıklı okşama ve mastürbasyonda bulunabilirler. Okşama giysilerin üzerinden ya da kurman soyunurken direk cilt üzerine uygulanabilir.

Oral genital seks: İstismacının çocuğun genital organlarını yalaması, öpmesi, emmesi ısırması veya çocuğun orayla olan kendisiyle birleşmesini sağlanmasıdır. Çok sık rastlanmaması nedenlerinden biri kurban ve istismarcının vücut ölçüleri arasındaki farktan dolayı bu faaliyetin zor olmasıdır.

İnterfemoral ilişki: İstismacının penisini çocuk kurbanının bacakları arasına yerleştirdiği ilişki türüdür. İstismarcı genelde çocuğun bacaklarını kendi bacakları arasında alır ve bir arada tutar çocuk altta veya üstü olabilir çocuğun volvo’nun penisin düşmesi ile olabilir ama fenetrasyon yoktur. Küçük kurbanlar da vajinal girişin çok küçük olmasından dolayı sık rastlanır daha büyük çocuklarda bekareti korumak ya da gebeliğin önlenmesi amacıyla da istismarcı bu ilişki türünü tercih eder.

Seksüel penetrasyon İstismarcının kurbağanın bir orifice açıklığına girişi ile gerçekleşir 4 tipi vardır:

Dijital penetrasyon

Parmakların vajinaya, anüs veya her ikisine yerleştirilmesidir. Genel olarak istismarcının kurbanı penalitasyonu söz konusudur. Küçük kurbanlarda sık gerçekleşen bir istismar türüdür. Genital veya anal ilişkinin başlangıcı da olabilir. İstismarcı vajinal anal girişi parmakları ile esnetir ve daha sonraki bir zamanda genital veya ana ilişkiye girebilir.

Objelerle penetrasyon

İstismarcının kurbanın vajina anüs veya duruma göre ağzına bir enstrüman yerleştirmesi daha az rastlanan bir istismar türüdür. En sık görüleni vajinal penitrasyondur.

Genital ilişki

Penisin vajinaya operetrasyonu bazen kurbanın vajinasının küçüklüğü nedeniyle fenitrasyon tamamıyla gerçekleşmez. Çoğunlukla erkek bir istismarcı veya kız bir kurban söz konusudur ancak tam tersi örneklerde vardır. Karşı durumda kurban genellikle adolesan dönemdedir.

Anal ilişki

İstismarcının penisinin kurbanın anüsüne penetrasyonu sıklık ve erkek kurbanların olduğu istismar olgularından rastlanır. Kurbanın kız olduğu durumlarda istismarcı gebelikten sakınıyor olabilir. Genelde görülen anal ilişki diğer cinsiyetçilerin eşlik ettiği ya istismarcının kurbana çok kızgın olduğu durumlarda acı duygusu yaratmak için bunun cezaları uygulamasıdır.

Cinsel sömürü

Sömürüden sorumlu olan kişilerin çocukla direkt kontağa girmedikleri ancak çocuğun cinsel olarak kurban seçildiği olgular içerir. Sıklıkla bu sömürüden sorumlu olan kişi cinsel tatminden çok maddi kazanç için bu tür faaliyetlerde bulunur.

Çocuk pornografisi

Çocuk pornografisi çocukları görüntülemeyi kapsayan eylemlerdir. Bu görüntüler, fotoğraflar, filmler veya videolar olabilir. İstismarcının özel kullanımına ait olabileceği gibi ticareti de yapılabilir. Cinsel doyum diğer cinsel istismar türlerinden farklı olarak cinsel bir aktivitede bulunmak yerine çocuklarla ilgili materyala bakmak veya izlemekle sağlanır.

Çocuk fuhuşu

Hem erkek hem de kız çocuklarının kullanılması söz konusudur. Kurmanın cinsiyetinden bağımsız olarak müşteriler her zaman erkektir. Olguların çoğunda kurbanlar latent dönemde veya adelesen dönemdedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir