Otizm Eylem Planı (2023-2030)

Otizm Eylem Planı (2023-2030)

Son yıllarda down sendromu, otizm ve diğer gelişimsel farklılıkların yaygınlığının gittikçe arttığı, ve bu durumun birçok ailenin ve bireyin yaşamlarına doğrudan etkilediği, söz konusu bireylere ve ailelerine ilişkin sağlık, eğitim, toplumsal yaşama katılım, sosyal haklar ve istihdam hususlarında önemli ilerlemeler kaydedilmekle beraber bazı sorunların ve eksikliklerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu sorunların çözümü amacıyla kurulan “Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”, 2019 ylında kurulmuştur.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı Meclis Araştırma Komisyon Raporu önerilerine yer alan önerileri ile bazı sivil toplum kuruluşları ile yapılan istişareler sonucunda ikinci ulusal otizm eylem planı hazırlık çalışmalarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Hazırlanan II. Ulusal Otizm Eylem Planı taslağı ile; Toplumsal Kabulü ve Bilinci Artırma, İstatistiklerin Üretilmesi ve Veri/Bilgi Paylaşımı, Erken Tanı, Takip ve Tedavi Programlarının Güçlendirilmesi, Etkili Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Modelleriyle Bireyin ve Ailenin Güçlendirilmesi, Bilimsel Dayanaklı Araştırma ve Geliştirme Çalışmaların Desteklenmesi, Özel Eğitim ve Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Güçlendirilmesi, Çalışma ve İstihdam Hakkının Hayata Geçirilmesi İçin Açık, Bütünleştirici ve Erişilebilir Bir İş Piyasası Ve Çalışma Ortamının Oluşturulması, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklere Katılımın Desteklenmesi, Kurumlar arası Koordinasyon ve İzlemenin Sağlanması amaçlarında kamu hizmeti planlanması ve yürütülmesi hedeflenmektedir.

Otizm eylem planı, otizmli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarından ayrımcılığa uğramadan eşit şekilde yararlanmaları hedefi ile oluşturulmuş ve sorumlu kurumlarımız olan Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca pek çok tedbir hayata geçirilmiştir. Toplumun otizm konusunda bilinçlendirilmesi alanında yapılan çalışmalar ve “Otizm Tarama ve Takip Programı”nın oluşturulması eylem planının en önemli kazanımlardandır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir