Refakatsiz Çocuklara Yönelik Hizmetler

Refakatsiz Çocuklara Yönelik Hizmetler

Ülkemizde çocuk koruma hizmetleri, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında uygulanmaktadır. Çocuğun tüm haklarının korunması için gerekli yasal ve idari önlemler alınmakta olup; ırk, dil, din, mezhep ya da etnik farklılık gözetilmeksizin tüm çocuklar eğitim, sağlık, sosyal yardım ve hizmetlerden eşit ve ücretsiz yararlandırılmaktadır.

Ülkemize giriş yapan refakatsiz çocukların risk altında olduğunun tespit edilmesi halinde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbirler uygulanmakta ve böylece hiçbir çocuğun risk altında bırakılmaması sağlanmaktadır.

Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz olduğu tespit edilerek çocuk bakım kuruluşlarına yönlendirilen çocukların kemik yaşı tespiti, sağlık raporu ve uluslararası koruma belgesi ve kimliklendirme işlemleri yapıldıktan sonra refakatsiz çocuk alanında ihtisaslaşan bu kuruluşlarımıza kabul edilerek burada Çocuk Koruma Kanunu doğrultusunda din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin tüm çocuklarla eşit şartlarda koruma, bakım ve psikososyal destek hizmeti alımı sağlanmaktadır.

2018 yılında Çocuk Destek Merkezlerinde yürütülen Anka Çocuk Destek Programının refakatsiz çocuklara yönelik uygulanması için bir program hazırlanmış ve 2019 yılında uygulanmaya başlamıştır. Refakatsiz çocuklara yönelik hazırlanan Anka Çocuk Destek Programı’nda yer alan grup çalışmalarının temel amacı çocukların psikososyal gelişimini sağlamaktır, bu nedenle çocukları yaşamları boyunca gerek duyacakları bilgi ve becerilere kavuşturmak hedef edinilmiştir. Refakatsiz çocuklar arasında birçok dil konuşulması nedeniyle grup çalışmaları mümkün olduğu kadar dilden bağımsız hazırlanmaya çalışılmıştır. Korunma ve bakım altında bulunan çocuklardan göç sürecinde veya göç sonrasında ailesinden ayrı düşmüş çocukların aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla ailelerinin takibi ve aile birleştirilmesine yönelik çalışmalar Türk Kızılayı ile işbirliği içerisinde yapılmaktadır. Evlat edindirme işlemleri ise Lahey Sözleşmesi çerçevesinde yürütülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir