Sosyal Hizmet ve Palyatif Bakım

Sosyal Hizmet ve Palyatif Bakım


Sosyal hizmet mesleği hospis ve palyatif bakımın bütüncül felsefesi ile örtüşmekte ve onu desteklemektedir. Sosyal Hizmet problem çözmede birey aile ve sosyal refah bağlamında kültürel ve teknik ayrımcılığa karşı duyarlı, insan hakları, eşitlik, sosyal adalet gibi çok boyutlu etkilerini dikkate alan bütüncül ve çevresi içinde birey yaklaşımını benimser. Bu yaklaşım amacı acıyı hafifletmek, yaşam kalitesini geliştirmek ve ölümün fiziksel psiko-sosyal sosyal, ruhsal boyutlarını ele almak olan palyatif bakıma çok iyi uymaktadır. Hem palyatif bakım hem de sosyal hizmet her ikisi de bireylerin yaşamlarının tüm bağlamlarında dikkate alan bakım felsefesini yansıtmaktadır (Small, 2001).

Sosyal hizmet şifa bulma imkanı kalmamış, yaşama sonuna gelmiş hastaları ve ailelerine yönelik sunulan palyatif bakım hizmetlerini disiplinler arası üretme değeri olan geniş kapsamlı bir disiplindir. Amerikan Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği tarafından sosyal hizmet uzmanı için bir araç niteliğindeki palyatif bakım ve yaşam sonu bakımda sosyal hizmet uygulamaları için geliştirdiği bazı standartlara göre kriz danışmanlığı, bilgilendirme ve eğitim verme, destek ve güçlendirme grupları ve ölüm sonrası yas danışmanlığı, bireysel aile ve çeşitli kaynaklarla ilgili rehberlik sosyal hizmet uzmanının görevleri arasındadır. Görüldüğü gibi sosyal hizmet görev alanı bireylerin ailelerinin ve bakım verenlerin refahını ve hayat kalitesini artırmaya yöneliktir. Palyatif ekibin üyesi olan sosyal hizmet uzmanı hasta yakınlarının kaygılarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını dinleme konusunda kendine duygusal olarak fazla kaptırmadan şu konularda onlara yardımcı olabilir (Işıkhan, 2008).

📍 Sosyal hizmet uzmanı hastanın ve yakınlarının tecrübe ettikleri ölüm sürecini anlamlandırmada katkı sağlayabilir.
📍 Sosyal hizmet uzmanı 6 ay veya daha az ömrü kalan ve artık ciddi iyileştirici bir tedavi uygulamayan hastalarla gerçekleştirebileceği sosyal hizmet uygulamalarıyla hayatın bu son evresinde mümkün olduğunca yaşam kalitesini yükseltme yönünde katkı sağlayabilir.
📍Sosyal hizmet uzmanı hastaların yaygın olarak yaşadığı yalnızlık, yalıtılmışlık, anksiyete ve korku gibi duyguların tanınmasına yardımcı olur ve bunlarla baş etmelerinde onlara destek olabilir.
📍 Sosyal hizmet uzmanı hasta ve ailesinin hastalık sonrası planlarına, değişen rollerine sosyal uyum göstermesi konusunda hastayı destekleyebilir.
📍 Sosyal hizmet uzmanı hastalık nedeniyle oluşan kişisel ve sosyal değişikliklerin ve beklenen ölümün üstesinden gelmelerinde hasta ve hasta yakınına yardımcı olur.
📍 Sosyal hizmet uzmanı aile bireylerinin hastaya hizmet etme ve kendi ihtiyaçlarını karşılama arasındaki dengeyi kurmasına önemli roller üstlenebilir.
📍 Sosyal hizmet uzmanı sosyal servisi ve evde bakım hizmetlerini harekete geçirir.
📍 Sosyal hizmet uzmanı farklı kültürel altyapılardan farklı yaşlardan sosyoekonomik durumlardan ve aile yapılarından gelen hastalarla hayat boyunca travma ve ölümle yüz yüze gelen ailelere uygun müdahaleleri gerçekleştirir.
📍 Sosyal hizmet uzmanı hasta ve yakınlarının kurumlarla olan iletişimlerinde bakımın planlanmasında olası parasal sorunlar ve aile içi çatışmalarda görev üstlenir.
📍Sosyal hizmet uzmanı yasal konularda önerilerde bulunabilir, son vasiyetnamenin hazırlanmasına yardım edebilir ve anasız veya babasız kalacak çocukların geçici veya kalıcı bakımlarını sağlamada gerekli işlemleri yürütür.

Kronik ve ölümcül hastalıklarla yaşamaya devam eden nüfus oranı arttıkça kurumsal ortamlar evler veya ev tarzı tasarlanmış yerler gibi farklı kurum ve kuruluşlarda tedavi ve bakım hizmetleri sunulması bugün sosyal hizmet uzmanlarına karmaşık tıbbi prosedürlerle ve periyodik fiziksel veya duygusal krizlerle baş etmede kişiler ve aileler için genişleyen hizmet alanında koordine etme de daha fazla sorumluluk yüklenmiştir.

Kaynak: Yücel, D., Gönültaş, B. (2017). Adli Sosyal Hizmet. Nobel Yayıncılık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir