Engelli Bireylere Evde Bakım Yardımı

Engelli Bireylere Evde Bakım Yardımı

Aile odaklı sosyal hizmet politikaları çerçevesinde engelli bireyin ailesinden ve yaşadığı ortamdan ayrılmak durumunda kalmadan ekonomik ve psiko-sosyal destekle bakımının sağlanması amacıyla yürütülen evde bakım hizmeti ile engellinin toplumla bütünleşmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Evde bakım yardımı engelli bireylerin yaşadıkları sosyal ve fiziksel çevreden koparılmadan bakım ihtiyaçlarının ailelerinin yanında gerçekleştirilmesi amacıyla, sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğunu belgelendiren ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan engelli bireylerin bakımını üstlenen aile fertlerine yapılan bir ödemedir.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan ve sağlık kurulu raporu ile ağır engelliliğini belgelendiren bakıma ihtiyacı olan engellilere, (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar evde bakım ücreti ödenmektedir. Bu rakam 2022 yılı ikinci altı ayı için 3.336.90 TL’dir. Başvuruların ASHB bağlı İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye de oturma izni bulunan yabancı uyruklu kişiler evde bakım yardımından faydalanabilir.

Mevzuat gereği yardımdan yararlanmak için 2 koşul bulunmaktadır.

  • Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olması,
  • Engelli birey hakkında alınmış olan sağlık kurulu raporunda, Ağır Engelli bölümünde (Evet) ibaresi ile Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ‘tam bağımlı’ ibarelerinin bulunması, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV) tanılarının alınmış olması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir