İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitesi

İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitesi

İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından suç mağduriyeti ve suça sürüklenme gibi durumları nedeniyle, korunma veya bakım tedbir kararı bulunan çocukların, aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli mesleki müdahaleleri gerçekleştirmeyi aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır hale gelmelerini sağlamayı amaçlayan ev tipi yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Eski ismi Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM) olan kuruluşlar 6 Eylül 2022 tarihli ” Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile Çocuk Destek Merkezleri ismi kaldırılmıştır.

Kuruluşlar; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, gebelik, madde bağımlılığı, refakatsiz çocuklar gibi ihtisas alanlarında yaş ve cinsiyetlerine göre ihtisaslaştırılmıştır. 35 ilde İhtisaslaşmış 65 Çocuk Evleri Sitesinde 2.072 kapasite ile hizmet verilmektedir (ASHB, 2022).

  • Çocuğun kuruluşa kabulü ile birlikte her çocuğa kuruluşta görevli sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyolog veya öğretmen unvanına sahip bir meslek elemanı çocuğa danışman olarak görevlendirilir. Danışmanlık sistemi ile de kuruluşta kalan her bir çocuğun etkin bir şekilde takibinin sağlanması hedeflenmektedir.
  • Kuruluşlardan hizmet alan çocukların kuruluşa geliş nedenleri benzer ise de özelinde her çocuğun bu davranışı yapma şekli, yapılan davranışın etkileri, çocuğun kendisinin bu davranıştan etkilenme derecesi, gelişimsel özellikleri, v.b. farklılık gösterdiğinden her çocuğa sunulan hizmet de bu değişkenler göz önünde bulundurularak oluşturulan bireysel bir plan çerçevesinde verilmektedir.
  • Kuruluşlarda çocuklara yönelik psikososyal destek programı olan Anka Çocuk Destek Programı uygulanmaktadır. Programı ile; çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travmanın en aza indirilmesi, olumlu tutum ve davranış değişikliği oluşturulması hedeflenmektedir.  Anka Çocuk Destek Programı çok yönlü yaklaşım ve müdahaleyi amaçlayan Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF), Grup Çalışmaları, Bireysel Danışmanlık, Aile Çalışmaları, Destekleyici Ortam Bileşenleri, Destekleyici Personel İçin Yaklaşım İlkeleri, Krize Müdahalede Kurumsal Yaklaşım bileşenlerinden oluşmaktadır.
  • Kuruluşlardan hizmet alan çocukların eğitim, sağlık gibi temel sosyal hizmetlere erişimi sağlanmakta ve buna yönelik ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir. Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel vb. faaliyetlere katılımı sağlanmaktadır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir