Otizmli Çocuklarda Zihin Kuramı Nasıl Farklılaşır?

Otizmli Çocuklarda Zihin Kuramı Nasıl Farklılaşır?

Yaklaşık olarak 150 çocuktan birinin otizm belirtilerini gösterdiği bilinmektedir. Otizm çoğunlukla 3 yaş ve bazen daha önce tanı konulabilen bir bozukluktur. Otizmli çocuklar kendi yaşlarındaki diğer çocuklardan farklı olarak bazı davranışlar gösterirler. Bunlar arasında sosyal etkileşimdeki ve iletişimde yaşanan sıkıntılar ile tekrarlı davranışlar ve dikkat vardır. Çoğunlukla başkalarına yönelik farklı davranışlar sergileyerek yalnız kalmayı tercih ederler ve nesnelere insanlardan daha fazla ilgi gösterirler. Son dönemde bu rahatsızlığın genetik ve beyin hasarlarıyla ilişkili olduğu da kabul edilmiştir. (Santrock, 2017: 201)

Otizm teşhisi konan çocuklar ve yetişkinler sosyal etkileşimler konusunda sıkıntı yaşarlar. Bu sıkıntı çoğunlukla zihinsel engelli bireylerin yaşadığından daha fazladır. Araştırmacılar otistik çocukların zihin kuramı geliştirmede özellikle başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamada zorluk yaşadığını ortaya koymuşlardır. Bunun yanında otistik çocuklar yanlış inanç görevini anlamada düşük bir başarı gösterseler de fiziksel durumları içeren akıl yürütmeleri anlamında daha yüksek performans göstermişlerdir. (Santrock, 2017: 203)

Ne var ki otistik çocuklardaki bireysel farklılıkları ve zihin kuramının kendine özgü durumunu hesaba katmak önemlidir. Otistik çocukların hepsi aynı semptomları gösteren homojen nitelikli bir grup değildir. Bazıları diğerlerinden daha az sosyal ve iletişimsel sıkıntılar yaşar. Bundan dolayı daha ağır otizm teşhisi konmuş çocukların diğer otistik çocuklara oranla zihin kuramı görevlerinde daha fazla sıkıntı yaşıyor olması şaşırtıcı değildir. Örneğin hafif düzeyde otizm teşhisi konmuş bir çocuk başkalarının isteklerini anlamında daha iyi bir performans gösterir. Bir diğer önemli noktada otistik çocukların bu görevleri yapmada başarısız oluşlarının sebebinin sadece zihin kuramının yaşanan sıkıntılar değil aynı zamanda bu çocukların dikkatlerini toplama ya da bazı zihinsel zayıflıklardaki bilişsel durumlarda sıkıntı yaşamasıdır. Otizm konusundaki son kuramlar yönetici işlevlerle ilgili zayıflıkların zihin kuramı görevleri ile ilişkili otizm belirtileri ile bağlantılı olduğunu söylemektedir. Başka kuramlar ise bilgi işlemleri bireysel gelişim özelliklerine vurgu yaparak otistik bireylerin neredeyse takıntılı bir şekilde detaylı olarak bilgiyi işlediklerini söylemişlerdir belki de otizmde birçok başka fakat birbirleriyle ilişkili eksiklik sosyal bilimsel sıkıntılara yol açmaktadır.

Kaynak:

Santrock J. (2017) “Yaşam Boyu Gelişim” Nobel Akademik Yayıncılık.C.13

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir