Sosyal İnceleme Raporu Örneği

Sosyal İnceleme Raporu Örneği

Bu rapor sosyal hizmet uygulaması dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmış olup ideal sosyal inceleme raporunun nasıl olmasına dair bir iddia taşımamaktadır. Raporda yer alan bilgi ve olaylar öğrenci tarafından doldurulmuştur.

Olgu tanıtımı

Hizmetten yararlanacak Ayşe Yılmaz isimli çocuğun annesi Sema Yılmaz 1982 Elazığ doğumlu, okur yazar değil ve gelir getirici bir işte çalışmamaktadır. Kendisinin hafif düzeyde mental retardasyon tanısı bulunmaktadır. Babası Ahmet Yılmaz ise 1981 Elazığ doğumlu, okuryazar değil ve gelir getirici bir işte çalışmamaktadır. Babanın da hafif düzeyde mental retardasyon tanısı bulunmaktadır. Sema ve Ahmet Yılmaz çifti komşuları vasıtasıyla tanışır ve isteyerek evlenirler, evlendikten sonra Ahmet Yılmaz’ın babası ve bekar kardeşiyle birlikte yaşarlar. Sema Yılmaz’ın ilk 3 hamileliği düşükle sonlanır. Ayşe Yılmaz çiftin hayatta kalan ilk çocuğu olup 2013 doğumludur. Adı geçen çocuğun doğumu hastanede gerçekleşir. Erken doğum olan Ayşe Yılmaz epilepsi, metabolizmaya ilişkin rahatsızlıklar nedeniyle 5 ay küvezde kalır. Aileye teslim yapılan çocuk nezoggastrik yöntemi ile beslenir. Anne ve babanın ebeveynlik kapasitelerini düşük olması, sosyal destek sistemlerinin zayıf olması ve ailede gelir getirecek işi bulunmaması çocuğunun temel ihtiyaç ve sağlık giderlerinin karşılanmaması sorunlarına neden olur. Amca Onur Yılmaz Ayşe Yılmaz’ın kurum bakımı hizmeti modelinden yararlandırılması için başvuru yapar. Adı geçen çocuğun kurum bakım hizmeti modeline alınmasına yönelik hazırlanan sosyal inceleme raporu aşağıda yer almaktadır .

Sosyal inceleme rapor nedeni:Kuruluş kuruluşumuzda koruma ve bakım altında bulunan Ayşe Yılmaz isimli çocuk hakkında bakım tedbiri alınması.

Kuruluş: İlgili Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

Rapor tarihi: 2014

Rapor Numarası:

Müracaatçının:

Adı soyadı: Ekrem Yılmaz

TC kimlik numarası: –

Anne baba adı: Safiye – Engin

Doğum tarihi ve yeri: Elazığ-1952

Cinsiyet: Erkek

Medeni durum: Evli

Öğrenim durumu: İlkokul mezunu

İşi: Çalışmıyor

İş adresi: –

Sosyal güvencesi: –

Aylık gelirleri: –

İkamet adresi: Elazığ

Hizmetten yararlanacak bireyin:

Adı soyadı: Ayşe Yılmaz

TC kimlik numarası:

Anne baba adı: Sema-Ahmet

Doğum yeri ve tarihi: Elazığ-2013

Cinsiyeti: Kadın

Medeni durum: Bekar

Öğrenim Durumu: Okul Öncesi

İş adresi: –

Sosyal güvencesi: –

Aylık gelirleri: –

İkamet adresi: İlgili Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

Sosyal İncelemenin

İncelenme tarihi: 30.03.2014

Yapıldığı yer: Ailenin ikamet adresi

Bilgi Kaynakları: Dede Engin Yılmaz ve  anne Sema Yılmaz ile yapılan görüşmeler ayrıca dosyada bulunan bilgi ve belgeler.

Genel Tanıtım:

Amca Onur Yılmaz’ın 17.02.2014 tarihli “kardeşim rahatsızdır, babam kendisine vasidir çocuğuna bakamamaktadır, çocuğun kurum bakımınızı amacı alınması gerekmektedir” şeklindeki ihbar dilekçesi ve diğer ilgili belgelerin Aile ve Sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından yazılan *** Sayılı üst yazı ile 24.02 2014 tarihinde **** Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne ulaşmasına istinaden aynı tarihte ***** adresine durum süreci ve koşulların değerlendirilmesi amacıyla sosyal incelemeye gidilmiştir. Bu doğrultuda Elazığ 1 Çocuk Mahkemesinin. Değ. İş karar No’lu kararı ile 6.03.2014 tarihinde Ayşe Yılmaz isimli çocuk 30 gün süreyle acil koruma altına alınmıştır. Buna istinaden Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğünün 30.02.2014 tarihine *** sayılı yazısı ile ilgili Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne tertibi yapılan Ayşe Yılmaz isimli çocuk 31.02.2014 tarihinde söz konusu kuruluşu kabul edilmiştir.

Kişilik özellikleri

Anne Sema Yılmaz ile yapılan görüşmede farkındalık düzeyinin düşük olduğu, kendisini ifade etmekte zorlandığı, içine kapanık bir kişilik yapısının olduğu, algılamada güçlük çektiğim soruları algılayamadığı ve net cevaplar veremediği, Ayşe Yılmaz’ın bakımını üstlenemeyeceği gözlemlenmiştir. Ayşe Yılmaz’ın dedesi Engin Yılmaz’ın kendisini rahatça ifade edebildiği, sorulara cevaplar verdiği, iletişime açık olduğu, öz bakımını iyi bir şekilde gerçekleştirdiği, Ayşe Yılmaz’ın ile ilgili endişe taşıyan bir kişilik yapısına girdikleri gözlemlenmiştir.

Aile ve Sosyal Yaşantı

30.03.2014 tarihinde **** adresinde yapılan sosyal incelemede Anne Sema Yılmaz’ın 1982 Elazığ doğumlu olduğu, 1981 Elazığ doğumlu olan Ahmet Yılmaz ile birbirlerini beğenmeleri üzerine bir aile dostları aracılığıyla resmi nikahlı evliliklerinin gerçekleştiği ancak düğünün daha sonra gerçekleştiği, Ayşe Yılmaz’ın önceden de 3 bebek bekledikleri ancak üçünün de abortos olduğu, son hamileliğin doğumla sonuçlanarak Ayşe Yılmaz’ın dünyaya geldiği ifade edilmiştir. Çiftin hafif düzeyde mental retaryadan sonra rahatsızlığı dolayısıyla çocuğun bakım sorumluluğu üstlenemedikleri, ailede ekonomik yetersizliklerin dışında herhangi bir geçimsizliğin bulunmadığı ancak çocuğa bakabilecek durumda birinin olmadığı gözlemlenmiştir. Engin Yılmaz’ın çocukları küçük yaştayken eşinden ayrıldığı ve eşiyle görüşmedikleri, amca Onur Yılmaz’ın şu anda yabancı çocukla bir kadınla evli olduğu ancak gerçek değil kağıt üzerinde ve para karşılığı yapılmış bir evlilik olduğu bilgisi elde edilmiştir. Engin Yılmaz ile yapılan görüşmede gelirlerinin kendisinin ve oğlu Ahmet Yılmaz’ın engelli maaşından ibaret olduğunu bunun dışında 3 ayda bir kaymakamlıktan yardım aldıklarını oğlu Onur Yılmaz’ın herhangi bir işte çalışmadığını Asiye Yılmaz’ın sağlık sorunlarının ciddi olduğunu ve kendilerinin bu durumla baş edebilecek yeterlilikte olmadıklarını ifade etmişlerdir.

İş Durumu ve Ekonomik Durum:

Yapılan görüşmede dede Engin Yılmaz’ın aile hane üyelerinden hiç kimsenin mesleğinin ya da düzenli bir işinin olmadığını, Sanlıurfa’dan pul biber getirip sattığını, Onur Yılmaz’ın seyyar satıcılık yaptığını belirtmiştir. Engin Yılmaz ailenin geçimini temel olarak kendisinin ve Ayşe Yılmaz’ın adına alınan engelli maaşının sağladığını ifade etmiştir.

Öğrenim durumu:

Yapılan görüşmede anne Sema Yılmaz’ın okur yazar olmadığı, baba Ahmet Yılmaz’ın okur yazar olmadığı, amca Onur Yılmaz’ın okur yazar olmadığı, dede Engin Yılmaz’ın ilkokul mezunu olduğu öğrenilmiştir. Kurum bakım altında bulunan Ayşe Yılmaz’ın okul öncesi dönemde olduğu öğrenilmiştir.

Sağlık Durumu:

Yapılan görüşmede ve dosya bilgilerinde Baba Ahmet Yılmaz’ın hafif düzeyde mental retardasyon tanısı nedeniyle **** Eğitim ve araştırma Hastanesi’nin 26.02. 2007 tarih ve ***** Protokol numaraları raporunda Ahmet Yılmaz adına %50 engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporu verildiği, anne Sema Yılmaz’ın ise hafif yüzeyde mental restorasyon tanısı nedeniyle devlet hastanesi tarafından tek hekim raporu verildiği, dede Engin Yılmaz’ın Hiper tansiyon; kronik törektif, akciğer hastalığı, iskelet sisteminde artrolojik değişiklikler bulunması nedeniyle kendisine ****** Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından %41 oranında engel raporu verildi. Ayşe Yılmaz’ın küvezde kaldığı, metabolik rahatsızlıkların bulunduğu, beyninde tümör olduğu, epilepsi rahatsızlığı olduğu, oral yolla beslenemediğinden burnuna bağlı bir hortum ve şırınga desteğiyle beslendiği, ilaçlarını da aynı yöntemine verildiği tespit edilmiştir.

Sabıka Durumu: Yapılan görüşmede de Engin Yılmaz Ahmet Yılmaz’ın araba çalma suçundan sabıkalı olduğu ve suça istinaden 1 yıl **** cezaevinde kaldığı ifade edilmiştir. Amca Onur Yılmaz’ın dinin nikahla birlikleri kurduğu ilk eşinin babasının 2000 TL başlık parası istemesi ancak ailenin bunu karşılayamaması üzerine yaşının küçük olması gerekçesiyle dava açarak kızının kaçırıldığını iddia ettiği ve bu sebeple bir sene cezaevinde kaldıktan sonra söz konusu kişinin artık evli ve çocuklu olmasını gerekçe göstererek itiraz ettiği ve itiraz sebebiyle yargılanmak üzere serbest bırakıldığını öğrenilmiştir.

Yaşanılan Konut Durumu:

Ailenin yaşadığı konutun bir apartman dairesinin giriş katı olduğu, 2+1 oda mutfak ve banyo tuvaletin bir bölümden oluştu, ısınmanın kömür sobası ile sağlandığı, evde bulunan eşyaların askeri düzeyde olduğu görülmüş olup evin kira ve kira bedelinin 500 TL olduğu bilgisi edinilmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 30.02.2014 tarih ve **** sayılı yazısı ile ilgili Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne tecidi yapılan Ayşe Yılmaz isimli çocuk 31.02.2004 tarihinde söz konusu kuruluşa kabul edilmiştir. Kuruluşumuzda koruma ve bakım altında bulunan Ayşe Yılmaz isimli çocuk hakkında uygulanacak sosyal hizmetlerini belirlemek amacıyla 30.03.2004 tarihinde **** adresinde yapılan sosyal incelemede;

-Anne Sema Yılmaz ve baba Ahmet Yılmaz’ın hafif düzeyde mental retardasyon tanlarının bulunduğu,

– Ayşe Yılmaz’ın 5 aylık küvet geçmişinden sonra bir aydır söz konusu adreste kalmaya başladığı, kronik rahatsızlıkları olduğundan maddi manevi özel bakıma ihtiyaç duyduğu,

-Anne Sema Yılmaz ve baba Ahmet Yılmaz’ın Ayşe Yılmaz isimli çocuğa bakabilecek psiko sosyal ve ekonomik yeterlilikte olmadıkları,

-Amca Onur Yılmaz’ın Ayşe Yılmaz ile güçlü bir duygusal bağ geliştirdiği, söz konusu çocuğa oldukça ilgili olduğu ancak çocuk bakım ve sorumluluğunu üstlenebilecek yeterlilikte olmadığı, bu sebeple bu ihbarda bulunduğu bilgilerin ulaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda kuruluşumuzda koruma ve bakım altında bulunan Ayşa Yılmaz’ın hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5/1-c maddesi gereğince bakım tedbiri alınmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir