ÇODEP (Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı)

ÇODEP (Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı)

Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan 0-18 yaş grubu çocukların psiko-sosyal, bilişsel ve duygusal yönden gelişimlerine destek olmak, çocukları hayata her yönden güçlü bireyler olarak hazırlayarak zamanlarını nitelikli olarak yapılandırmak, uygulamada birliktelik ve standardı sağlamak amacı ile Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) uygulanmaktadır.

Program ile çocukların yaşına uygun gelişimsel özellikleri gösteren ve motor becerileri sergileyebilen, sorumluluk alabilen, kendine güvenen, çevresindeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilen, toplumsal kurallara uygun davranan, değerlere saygılı bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

Program, bir yıllık sürede, belirlenen yaş grubundaki çocuklara yaklaşık olarak iki haftada bir eğitim yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim planlarında kullanılacak görsel sunum ve filmler ayrı bir paket halinde kolaylaştırıcılara önceden verilecek şekilde planlama yapılmıştır.

Eğitim programı çocukların yaş grupları, gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak beş farklı yaş grubuna (0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş) yönelik olarak düzenlenmiş olup belli temalar ve bu temalara bağlı alt başlıklardan oluşmaktadır. Program, genel olarak 60 dakikalık eğitimler şeklinde yapılandırılmıştır. Eğitimin planlanmasında belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak amacıyla çeşitli etkinlikler program kapsamında yer almaktadır. Her eğitimde kullanılacak yöntem ve teknikler ile kullanılacak araç ve materyaller ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Her bir eğitime ısınma çalışmaları ile başlanması planlanmış bu sayede çocukların eğitime odaklanması hedeflenmiştir. Özellikle 15-18 yaş grubundaki çocukların gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak eğitimin giriş bölümündeki oyunlar azaltılmış, etkinliğe daha fazla zaman ayrılması sağlanmıştır. Her eğitimde ısınma çalışmasından sonra eğitimin içeriğinin tanıtıldığı bir bölüm bulunmaktadır. Tanıtım bölümünden sonra ele alınacak konu çeşitli etkinliklerle işlenmiştir. Etkinlikler film izleme, PPT sunumu, küçük grup çalışmaları, afiş, poster hazırlama, canlandırma, tartışma vb. teknik ve yöntemlerle desteklenmeye çalışılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir