Korumalı İşyerleri

Korumalı İşyerleri

Korumalı İşyeri; işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalıma ortamı özel olarak düzenlenen işyeridir.

Korumalı işyerlerinde; en az %40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli olanlar çalışabilmektedir. Korumalı işyerinde belirtilen özelliklere sahip en az 5 engellinin çalışması gerekmektedir. Bununla beraber korumalı işyerlerinde çalışacak engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı %50 den az olamaz.

Korumalı İşyeri Teşvikleri

  • Korumalı işyerinde istihdam edilen zihinsel veya ruhsal her engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşmamak üzere, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan miktarlar da dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü tutarında korumalı işyeri indiriminin gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilmesi sağlanır. Bu teşvik azami 5 yıl süre ile uygulanır.
  • Korumalı işyerlerinde çalışan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren payı primleri Hazineden karşılanır.
  • Korumalı İşyerleri Çevre ve Temizlik Vergisi’nden muaftır.
  • Korumalı işyerlerinde çalışacak zihinsel veya ruhsal engellilerin maaşları (belli bir orana kadar) Hazineden karşılanır.

Buna göre korumalı işyerlerinde çalışacak zihinsel ve ruhsal engellilerden,

  • Her bir engelli için 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen aylık tutarı kadarı,
  • İstihdamın teşvik edildiği bazı iller için her bir engelli için ilaveten birinci maddede belirlenen tutarın %20’si ve
  • Zorunlu olan sayıdan daha fazla zihinsel veya ruhsal engelli çalıştıran işyerlerinde, zorunlu sayının üstünde çalıştırılan her zihinsel veya ruhsal engelli için ilaveten birinci maddede belirtilen tutarın %20 si işverene ödenir.

Bu kapsamda, 2022 yılı ikinci altı aylık dönemde her bir engelli için ödenen aylık tutar 1.840,04 TL’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir