ÇOCUKLARIN BENLİK SAYGISINI ARTTIRMA

ÇOCUKLARIN BENLİK SAYGISINI ARTTIRMA

Çocukların benlik saygıları dört yolla artırılabilir. Düşük benlik saygısının nedenlerini tespit etme, duygusal destek ve sosyal onay, çocukların başarmalarına yardımcı olma ve başa çıkmalarına yardımcı olma. Şimdi bu maddeleri biraz açıklayalım.

Düşük benlik saygısının nedenlerini tespit etme

Yapılacak müdahale benlik saygısını düşük olmasının nedenlerine yönelik olmalıdır. Çocuklar kendileri için önem taşıyan alanlarda başarılı performans gösterdikleri zaman benlik saygıları en üst düzeye çıkar. Bu nedenle çocuklar başarılı oldukları alanları bulmaya ve değerlendirmeye teşvik edilmelidir. Akademik beceriler, sportif beceriler, fiziksel çekicilik ve sosyal kabul bu alanlardan olabilir.

Duygusal destek ve sosyal olay

Benlik saygısı düşük kimi çocuklar geçimsiz ailelerden gelmekte veya istismar ya da ihmal gördüğü halde hiçbir destek görmeden yetişmektedir. Alternatif olarak bazı durumlarda gerek öğretmen veya koç gerekse önemli bir yetişkin ile resmi olmayan desteğin yanı sıra ablalık abilik gibi programlar aracılığıyla destek sağlamak mümkündür.

Çocukların başarmalarına yardımcı olma

Başarı da çocukların benlik saygısını geliştirebilir. Örneğin gerçek becerilerin çocuklara doğrudan öğretilmesi genelde başarının artması buna bağlı olarak benlik saygısını yükselmesi ile sonuçlanır. Çocuklar hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak önemli görevleri bildiklerinden ve geçmişte bu tür şeyler başardıklarından yola çıkarak benlik saygılarını geliştirirler.

Çocukların başa çıkmalarına yardımcı olma

Çocuklar bir problem karşısında problemden kaçmak yerine onunla başa çıkmayı denediğinde genellikle benlik saygıları artar. Kaçmak yerine başa çıkma davranışı devam ederse çocuklar genelde problemlerle gerçekçi dürüst ve savunmacı olmayan bir şekilde yüzleşir. Bu da tercih edilen değerlendirme düşüncelerini dolayısıyla kendiliğinden ortaya çıkan benlik sevgisini geliştiren onay duygusunu doğurur.

Kaynak: Santrock J. (2017) “Yaşam Boyu Gelişim” Nobel Akademik Yayıncılık.C.13

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir