Televizyonun Çocuk Saldırganlığı Üzerindeki Ekileri

Televizyonun Çocuk Saldırganlığı Üzerindeki Ekileri

20 yüzyılın ikinci yarısındaki pek az gelişme çocuklar üzerine televizyondan daha fazla etki yapmıştır. Televizyon çocukların davranışını etkileyen kitlesel medya tiplerinden yalnızca biri olmakla birlikte en etkilidir. Televizyon etkisi şaşırtıcı derecede yüksektir. Birçok çocuk televizyonun önünde büyükleriyle birlikte geçirdiğinden daha fazla zaman harcar.

Peki küçük çocuklar ne kadar televizyon seyrediyor?

Araştırma sonuçları günde ortalama 2 ile 4 saat arasında değişen rakamlarla farklılıklar göstermektedir. Diğer gelişmiş ülkelerdeki akranlarına kıyasla Birleşik Devletlerdeki çocuklar kayda değer bir şekilde daha uzun sürelerle televizyon seyretmektedirler. Televizyon çocukları pasif öğrenciler yapmak, dikkatlerini ev ödevlerini yapmaktan almak, onlara kalıp yargılar öğretmek, saldırganlık modelleri sağlamak ve dünyadaya dair gerçekçi olmayan göçler sunmak suretiyle çocuklar üzerinde negatif bir etki gösterebilir ancak televizyon motive edici eğitim programlarını sunarak kendi yakın çevrelerinin ötesindeki dünya hakkında bilgiler vererek ve ön sosyal davranış modelleri sağlayarak çocuklar üzerine pozitif bir etki de gösterebilir.

Çocukların televizyonda maruz kaldığı şiddet ve saldırganlık özel kaygılara yol açmaktadır örneğin cumartesi sabahı çizgi filmleri saatte ortalama 25’ten fazla şiddet eylemi göstermektedir. Bir deneyde okul öncesi çocuklar rastgele iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup 11 gün boyunca doğrudan şiddetli cumartesi sabahı çizgi filmlerinden alınan televizyon programlarını izlerken ikinci grup televizyondaki çizgi filmleri şiddet görüntüleri çıkarılmış olarak izlemiştir. (Steur, Alpplefield&Smith, 1971) Daha sonra çocuklar anaokullarında oyun oynarken gözlemlenmiştir. Şiddet içeren televizyon çizgi filmlerini izleyen çocuklar şiddet içermeyen televizyon çizgi filmlerini izleyen çocuklara kıyasla oyun arkadaşlarını daha fazla tekmelemiş, itiklemiş ve onların boğazlarını daha fazla sıkmıştır. Çocuklar iki koşulda şiddet içeren çizgi filmlerine karşı şiddet içirmeyen çizgi filmlerine karşı yani rastgele atanmış olduğundan televizyonda şiddet içeren programlara maruz kalmanın araştırma konusu çocuklarda artan saldırganlara neden oldu sonucuna varabiliriz. Diğer araştırmalarda bir çocuk olarak televizyon şiddetini izlemeyle yıllar sonra saldırgan davranma arasında bağlantılar bulunmuştur. Örneğin bir araştırmada 6 ila 10 yaşları arasında medya şirketine maruz kalmak genç yetişkinlerde saldırgan davranışı ile ilişkilendirilmiştir (Huesmann ve diğerleri, 2003)

Televizyondaki şiddet içeren programları ek olarak şiddetli video oyunlarını özellikle son derece gerçekçi olanları oynayan çocuklar hakkında da gittikçe artan bir endişe mevcuttur. Bir araştırmada şiddet içeren video oyunları oynamanın hemen erkeklerde hem de kızlarda saldırganla ilişkili olduğu bulunmuştur.

Kaynak: Santrock J. (2017) “Yaşam Boyu Gelişim” Nobel Akademik Yayıncılık.C.13

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir