Yaşlı Destek Programı (YADES)

Yaşlı Destek Programı (YADES)

Yaşlı Destek Programı; 65 yaş üstü Türkiye’de ikamet eden yaşlı bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanmış bir program sürecidir. Biyopsikososyal bakıma ihtiyacı olan, yaşadıkları mekânda bakımlarını tek başına sağlayamayan bireylere yönelik olan bu proje ülke genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılarak Büyükşehir Belediyelerinin projelerini desteklemeyi amaçlamıştır. Yaşlılık alanında gerçekleştirilen en büyük projelerden olan YADES yerel yönetimleri harekete geçirerek yaşlıların sosyal hayattan soyutlanmalarını engellemek, ev ortamlarında desteklenmelerini sağlamak ve yaşlılık konusunda farkındalığı arttırmak amaçlanmış olup uygulandığı illerde yaşlılıkla ilgili sorunların çözülmesi için fırsat oluşturmuştur.

Proje içerisinde öncelikli olarak yer alması gereken faaliyet ve hizmetler:

a) Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri: Yaşlıların bakımı ile ilgili olarak yetersiz kaldığı durumlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için ortamlarının iyileştirici biyopsikososyal destek hizmetleri,

b) Psiko-sosyal destek hizmetleri: Yaşlı ile yaşlının bakımını üstlenen kişilerin ihtiyaç duyduğu psiko-sosyal destek çalışmaları,

c) Evde teknik destek hizmetleri: İlgili teknisyenin yetki alanına giren elektrikli ev aletleri, tesisat, boya, küçük onarım gibi konularda bakım ve onarımlarının yapılması ve gerektiğinde yönlendirme yapılması,

ç) Mobil ekip oluşturulması: Hizmetin sunulması için yaşlının ikamet adresine ve hizmet yerine ulaşımının sağlanıp hizmeti sunacak olan personel, araç ve gerecin temin edilerek, yaşlıların ilgili kurum ve hizmetlere ulaşımının sağlanması,

d) Koordinasyon merkezi kurulması: Talep ve ihtiyaçlara yönelik hizmet sunumunun organize edildiği, gerekli yönlendirme ve koordinasyonun sağlandığı ilgili Belediyeye veya Belediyenin ilgili birimine bağlı olarak kurulan merkezin oluşturulması.

YADES, yaşlılıkla birlikte süregelen sorunların ortadan kaldırılması, insanların bakış açılarının değiştirilmesi ve yaşanılan sorunların kaynağının çözülmesi için yerel yönetimlerle birlikte daha çok insana dokunarak yaşlı bireylerin ve ailelerin sosyal hayata daha çok katılmasına katkı sunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir