EVLAT EDİNİLEN ÇOCUKLARA EBEVEYNLİK YAPMAK

EVLAT EDİNİLEN ÇOCUKLARA EBEVEYNLİK YAPMAK

Evlat edinen çocuklara ebeveynlik yapmanın anahtarının çoğu biyolojik çocuklarda olduğundan farklı değildir. Destekleyici ve şefkatli olmak, ilgili olmak ve çocuğun davranışını ve bulunduğu yeri izlemek, iyi iletişim kurmak ve çocuğun beyninin kontrolü geliştirmeyi öğrenmesine yardımcı olmak ancak evlat edinilen çocukların ebeveynleri bazı özel durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu ebeveynlerin çocukların evlat edindiği aile yaşamlarının içerdiği farklılıkları bilmeleri, bu farklılıklar hakkında konuşmaları, biyolojik aileye saygı göstermeleri ve çocuğun benlik ve kimlik arayışı desteklemeleri gerekmektedir. Aşağıda ebeveynlerin evlat edinilen çocuklara gelişimlerinin farklı aşamalarındayken karşı karşıya kaldıkları bazı sorunlar ve bu sorunlarla nasıl başa çıkabileceğine dair bazı öneriler verilmiştir.

Bebeklik

Araştırmacılar evlat edinilmiş ve edinilmemiş bebeklerin ebeveynlerine karşı geliştirdikleri bağlanma ile ilgili çok az farklılık tespit etmişlerdir. Ancak ebeveynlerin çözümlenmemiş kısırlık sorunları bulunması ya da çocuğun ebeveynlerinin beklentilerine uygun olmaması halinde bağlanma sorunu olabilmektedir. Danışmanlar evlat edinilecek aileye gerçekçi beklentiler geliştirmeleri konusunda yardımcı olabilmektedirler.

İlk çocukluk

Pek çok çocuğun 4 ile 6 yaşına geldiklerinde nereden geldiklerini sormaya başlamaları nedeniyle bu dönem çocuklarla evlat edinme durumları hakkında basit bir şekilde konuşmaya başlamak için uygun bir zamandır. Bazen ebeveynler geçmişte olduğu kadar çok olmasa da çocuklarını evlat edindiklerini söylememeye karar verirler. Bu gizlilik çocuğun daha sonra evlat edindiğini öğrenmesi halinde psikolojik risklere neden olabilmektedir.

Orta ve ileri çocukluk

Çocuklar ilkokul günlerinde kökenlerine daha fazla ilgi göstermeye başlarlar ve nereden geldikleri ebeveynlerinin neye benzedikleri ve onları neden terk ettikleri ile ilgili sorular sormaya başlayabilirler. Çocuklar büyüdükçe evlat edinmeleri konusunda karmaşık duygular geliştirerek kendilerini evlat edinen ebeveynlerinin açıklamalarını sorgulayabilirler. Evlat edinilen ebeveynler için bu duygu ikilemenin normal olduğunu kabul etmek önemlidir. Ayrıca evlat edinen ebeveynlerin evlat edindikleri çocukları için yaşamı fazla mükemmel kılma istekleri ve kendilerini çocuklarına mükemmel göstermeleri de sorunlara yol açabilecektir bunun sonucunda evet edilmiş çocuklar çoğunlukla öfke sorunlarını açığa çıkarmayacaklarını ve sorunlarını açıkça tartışamayacaklarını hissetmektedirler.

Ergenlik

Ergenlerin daha soyut ve mantıksal düşünce geliştirme dikkatlerini vücutları üzerinde yoğunlaştırma ve kimlik arayışına girme olasılıkları yüksektir. Bu özellikler evlat edilmiş ergenlerin evlat edilme durumlarını (örneğin kendilerini evlat edinen ebeveynlerinden nasıl farklı gördükleri üzerine odaklanmak gibi) daha karmaşık şekillerde yansımaları için temel oluşturur. Evlat edinmiş ergenler kimlik arayışı içindeyken evlat edilmiş olma durumlarını kimlikleriyle olumlu bir şekilde bağdaştırmakta güçlük çekebilmektedirler. Evlat edinen ebeveynler evlat edinilmiş ergenin kimlik karmaşıklığını anlamaları ve ergenin uzun kimlik arayışı sürecinde sabırlı olmaları önemlidir

Kaynak:

Santrock J. (2017) “Yaşam Boyu Gelişim” Nobel Akademik Yayıncılık.C.13

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir