ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN BAŞVURDUĞU MÜDAHALE EDİCİ KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ KURUMLAR

ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN BAŞVURDUĞU MÜDAHALE EDİCİ KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ KURUMLAR

Aile içerisinde ya da kamusal alanda şiddete uğrayan, şiddete uğrama riski altında olan kadınlar hem bu şiddetten kurtulmak için hem de riskleri ortadan kaldırmak birçok çok kuruma başvurabilmektedir. Bu yerlerden ilki kolluk kuvvetleri olarak polis merkezleri ya da jandarma karakolları olmaktadır. Şiddet mağduru kadınların kolluk kuvvetlerine başvurular, maruz kalan kişinin kendisinin bizzat müracaat etmesi ya da telefon aracılığıyla ihbar etmesi ya da üçüncü şahısların ihbarı ile sağlık kuruluşlarının ya da diğer sivil kuruluşlara haber vermesi ile gerçekleşir (Yücel, Gönültaş, 72).

Özellikle polis karakollarına başvuran kadınlar burada güvenlik güçlerinden kendine sağlıklı davranmasını, polisin olaya müdahale etmesini, polisin onların korkutmayıp koruyarak ciddiye almasını beklemektedirler. Şiddete uğrayan kadınların başvurduğu diğer bir kurumda barolardır. Hukuki bir nitelik taşıyan barolar ekonomi geliri düşük olan kadınlara avukat bu hukuki hizmeti ücretsiz sağlamaktadır (Yücel, Gönültaş, 74).

Genel anlamda kadınlar şiddet gördüklerinde nerelere başvurur. Şimdi bunları inceleyelim.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan aile danışma merkezleri, toplum merkezleri, ALO 1 83 aracılığıyla kadınlara barınma, danışmanlık, bilgilendirme ve yönlendirme gibi hizmetler verilmektedir. Aynı zamanda belediyeler de kadınları sağlık, eğitim ve benzeri konularda bilgilendirerek hukuki konularla barolara yönlendirmektedir.

Kadın Sığınma Evleri

Şiddet gören kadınların başvurduğu kurumlardan biri hatta en önemli kurumlardan biri de kadın sığınma evleridir. Bu kurum şiddet konusunda risk altında olan kadınlara geçici bir süreliğine de olsa güvenli ortam sağlamaya amaçlayan mekanlardır. Sığınma evleri ayrıca burada kalan kadınların kendilerini güvenenleri için onlara psikolojik tedavi veya danışmanlık hizmetleri sağlamak, mesleki eğitim vermek gibi olanakları sağlamaya çalışır. Bu hizmet hem kamusal alanda hem de özel alanda yapılmaktadır. Mor Çatı Kadın Sığınmaevi bunun güzel bir örneğidir

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

990 yılında kurulan amacı kadın erkek eşitliğini sağlaması, tüm alanlarda kadınların konumlarını güçlendirmesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için politikalar üretmek, strateji geliştirmektir. Kadına yönelik şiddeti bir halk sağlığı sorunu olarak gören ve bu konu hakkında farkındalık yaratmak için panel, çalıştay, konferans ve benzeri etkiler yapılmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü

“KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar. “

Şiddet mağduru ve risk altında bulunan kadınlara yardım elini uzatan ve bulundukları belediye ile valilikle işbirliği içinde olan kurumlardan biri de sivil toplum kuruluşlar STK’lardır. Bu kuruluşlar şiddeti önlemek amacıyla çalışma yapmaktadır (Yücel, Gönültaş, 78). Bu çalışmalar:

  • Yoksul ihtiyaç içinde olan ailelere, kadınlara yönelik gıda, eşya, giysi ve diğer alanlarda maddi yardım yapmak.
  •  Okuyan kız çocuklarına burs vermek.
  •  Kadın ve çocuk sağlığı konularında eğitim çalışmaları yürütmek veya katılmak, kadınların istihdamına yönelik proje geliştirmek, derneğin gönüllülerine psikolojik destek vermek ve danışmanlık yapmak.
  • Şiddet gören kadınlara gönüllü avukatlar aracılığıyla ücretsiz avukat sağlamak ya da baroya yönlendirmek.
  • Kadınları sığınma evlerine yönlendirmek, sığınma evlerinde kalan kadınlara psikolojik hukuksal destek vermek ve sığınma evinde iş bulma ve kreş olanakları gibi konularda bilgilendirme yapmak.
  • Toplumda şiddete karşı farkındalığı artırmak için araştırma yapmak ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaktır.

KAYNAKLAR:

Yücel D. Gönültaş B. “Adli Sosyal Hizmet” Nobel Yayıncılık. C.2

https://sinop.edu.tr/icisleri-bakanligi-kadin-destek-uygulamasi-kades/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir