İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Alacak

Medipol Üniversitesinin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitenin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 14.10.2022
Son Başvuru Tarihi : 28.10.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.11.2022
Sınav Tarihi : 02.11.2022
Sınav Sonuç Tarihi : 07.11.2022

Fakülte/ YüksekokulBölümAnabilim Dalı/Bilim
Dalı/Program
KoşullarKadro
Sayısı
Kadro
Unvanı
Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri
Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak2Araş. Gör.
Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma Terapisi
Bölümü
Dil ve Konuşma Terapisi
Programı
Dil ve Konuşma Terapisi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak1Öğr. Gör.
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve
Finansman Bölümü
Uluslararası Ticaret ve Finansman ProgramıUluslararası İktisat Alanında Tezli
Yüksek Lisans Yapıyor Olmak veya Yapmış Olmak
2Araş. Gör.
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi
Havacılık Yönetimi
Bölümü
Havacılık Yönetimi Programıİşletme Yönetimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak, İlgili Alanda Doktora Yapıyor Olmak1Araş. Gör.
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk BölümüMilletlerarası Özel Hukuk
Anabilim Dalı
İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak1Araş. Gör.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık FakültesiGastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Programı
Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak, Aynı Alanda Doktora Yapıyor Olmak1Araş. Gör.
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ProgramıMoleküler Biyoloji ve Genetik Alanında Doktora Yapmış Olmak1Öğr. Gör.
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü
İlk ve Acil Yardım Programı
(İngilizce)
İlgili Alanlarda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak1Öğr. Gör.
Eczacılık FakültesiEczacılık Teknolojisi
Bölümü
Farmasötik Teknoloji
Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak1Araş. Gör.
Eczacılık FakültesiEczacılık Teknolojisi
Bölümü
Farmasötik Teknoloji
Anabilim Dalı
Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak2Araş. Gör.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek Bilimleri BölümüFarmakognozi Anabilim
Dalı
Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak1Araş. Gör.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek
Bilimleri Bölümü
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak1Araş. Gör.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek Bilimleri BölümüFarmasötik Toksikoloji
Anabilim Dalı
Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak1Araş. Gör.
Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal Hizmet BölümüSosyal Hizmet ProgramıSosyal Hizmet Lisans Mezunu Olup, Aynı Alanda Doktora Yapıyor Olmak1Araş. Gör.
Sağlık Bilimleri FakültesiErgoterapi BölümüErgoterapi
Programı
Ergoterapi Lisans Mezunu olup, Bilişsel Rehabilitasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak3Öğr. Gör
Sağlık Bilimleri FakültesiErgoterapi BölümüErgoterapi
Programı
Ergoterapi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak1Araş. Gör.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 14.10.2022
Son Başvuru Tarihi : 28.10.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.11.2022
Sınav Tarihi : 02.11.2022
Sınav Sonuç Tarihi : 07.11.2022

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. İngilizce programlara başvuranların 85 İngilizce dil puanı şartını sağlamaları gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir