Sosyal İnceleme Raporu

Sosyal İnceleme Raporu

Bu rapor sosyal hizmet uygulaması dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmış olup ideal sosyal inceleme raporunun nasıl olmasına dair bir iddia taşımamaktadır. Raporda yer alan bilgi ve olaylar öğrenci tarafından doldurulmuştur.

Kurum: Rize Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Müracaat Tarihi: 03.03.2014

Sosyal İnceleme Tarihi: 09.03.2014

1.Müracaatçı Bilgileri:

Adı ve Soyadı: İshak ÇELİKTOZ

Görevi: Eriklimanı Mahallesi Muhtarı

Hizmetten Yararlanacak Kişilerin Kimliği

Adı ve Soyadı: Hatice / Hasan KURT

Doğum yeri ve yılı: Rize – 1923 / 1924

Ana-baba adı: Zinnet / Mehmet – Meryem / Osman

Cinsiyeti: Kadın – Erkek

Medeni Durumu: Evli

Öğrenim Durumu: Okuma yazma yok – İlköğretim Mezunu

Sağlık Durumu: Sağlıklı / Yatağa bağımlı

Görüşme Yapılan Kişiler: Mahalle Muhtarı İshak ÇELİKTOZ

2. Bilgi Toplama Yolları ve Kullanılan Kaynaklar:

Sosyal İncelemenin tarihi 03.03.2014 ile 09.03.2014 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Yapıldığı yer: Yaşlı çift Hatice-Hasan Kurt’un Rize İli Derepazarı İlçesi Eriklimanı Mahallesi’ndeki ikametgâhına gidilerek yapıldı. Görüşme esnasında mahalle muhtarı İshak ÇELİKTOZ’dan da bilgi alındı. Hatice – Hasan Kurt’un akrabaları ile de görüşmesi yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

3. Değerlendirme (Assessment):

Hatice KURT 1923 Rize / Derepazarı doğumlu olup 97 yaşındadır. Eşi Hasan Kurt ise 1924 Rize / Derepazarı doğumlu ve 96 yaşındadır. Hatice Kurt 18 Hasan Kurt 19 yaşında iken 11.08.1942 tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinden çocuk meydana gelmemiştir. Hatice Kurt okula gönderilmediğini okuma yazma bilmediğini eşinin sadece okuma yazma bildiğini ifade etmiştir. Hasan Kurt’un uzun yıllar özel şirkete ait gemilerde aşçılık yapmıştır fakat sigortasını tam ödeyemediği için emekli olamamıştır. Hatice Kurt önceden yeşil karttan fakat şimdi ise genel sağlık sigortasından yararlandıklarını, eşi Hasan Kurt’un sol bacağı tutmadığı için yatağa bağımlı olduğunu, ihtiyaçlarını yatakta karşıladıklarını, sol bacağından ameliyat olduktan sonra biraz üzerine basabildiğini fakat son bir aydır hiç basamayıp daha da kötü olduğunu ve yatağa daha fazla bağımlı hale geldiğini ifade etmiştir. Hasan Kurt ile de konuşulmaya çalışılmıştır fakat söyledikleri pek anlaşılmamıştır. Eşi Hatice Kurt bizim söylediklerimizi anlayabileceğini ruh sağlığının yerinde olduğunu fakat kendisinin yuvarlayarak zor şekilde konuşabildiğini ifade etmiştir. Hatice Kurt kendisinin ise sağlıklı olduğunu fakat ara sıra unutkanlık yaşadığını söylemiştir. Muhtar İshak ÇELİKTOZ görüşme yapılan evin Kurt çiftine ait olduğuna ait olduğunu fakat çocukları olmadığı için ve Hasan Kurt’un yatağa bağımlı olması ile Hatice Kurt’un ara ara unutkanlık yaşamasından dolayı kaygılı olduğunu komşuların destek olduğunu fakat yine de bakıma muhtaç olduklarını ifade etmiştir. Evleri ise müstakil ve köy evi olup 3 odası bir mutfağı ve tuvaleti bulunmaktadır. Banyo bulunmamaktadır. Evin hijyeni Kurt çiftinin komşuları tarafından sağlanmaktadır. İshak ÇELİKTOZ Hasan Kurt’un 3500 metrekare civarında arazisi olduğunu bu arazinin bir kısmında çay olduğunu ve onunla geçimini sağladıklarını başka gelirleri olmadıklarını ifade etmiştir. Ayrıca İshak ÇELİKTOZ Hasan Kurt’un 88 yaşında Emine Kara, 84 yaşında İfaket Kara isimli bir kardeşi olduğunu fakat onların da yaşlı olduklarından dolayı pek görüşmediklerini belirtmiştir. Hatice Kurt’unda üç kız kardeşi olduğunu fakat yaşlı olduklarından pek ilgilenemediklerini o yüzden kurum bakıma gereksinim duyduklarını, huzurevine bu yüzden başvuruda bulunduğunu ifade etmiştir.

3.1. Müracaatçının sorununa ilişkin bilgiler:

Hatice Kurt, Hasan Kurt’un sağlık sorunun ne zaman başladığına dair bir bilgi vermemiştir. Yalnızca 5 yıl önce ameliyatla kısa sürü düzeldiğini fakat daha sonra tekrar basamadığınıdaha kötü olduğunu ifade etmiştir. Yatağa bağımlı Hasan Kurt’un ve ara sıra unutkanlık yaşayan Hatice Kurt’un en iyi motivasyonlarının birbirleriyle olmaları olduğu görülmektedir. Sorun çözebilme kapasitelerindeki güç hala birlikte yaşayıp birbirlerine destek olmaları ve kendilerine maddi manevi destek sağlayan komşularıdır.

3.2. Müracaatçının bireysel özellikleri ve güçlerine ilişkin bilgiler:

Hasan Kurt’un bakımını sağlayamama nedeni ve yatağa bağlı alma durumu fiziksel sağlık nedeninin yanında yaşlılığın getirdiği fizyolojik ihtiyaçları karşılamadaki gerileme durumudur. Hatice Kurt’unki ise yaşlılığın getirdiği fizyolojik ihtiyaçları gidermedeki gerileme durumu haricinde bir fiziksel sağlık sorunu olmadığı görülmüştür.

3.3. Sosyal çevreye ilişkin bilgiler:

Sosyal çevrelerinde evlerini ziyarete giderken bulundukları mahalle vs. gözlemlenmiştir. Daha fazla gözlem yapılmamıştır. Muhtar İshak Çeliktoz’un ve Hatice Kurt’un anlattıklarından yaşadıkları sosyal çevredeki komşularının yardımsever, hoşgörülü oldukları kanısına varılmıştır. Kurt ailesinin kendi kardeşlerinin ise yaşlılıklarından dolayı Kurt ailesiyle çok fazla iletişim içinde olmadıkları tespit edilmiştir.

3.4. Sorunun ortaya çıkışı ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirme:

Yapılan sosyal inceleme sonucunda Hatice Kurt, Hasan Kurt ve muhtar İshak Çeliktoz ile görüşülmüştür. Çocuk sahibi olmayan Kurt çiftinin 96 ve 97 yaşında bulunmaları, ruh sağlıklarının yerinde olmaları, bulaşıcı hastalık taşımamaları, uyuşturucu ve alkol kullanmamaları ve sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunmaları sebebiyle huzurevine kabul edilebilmek için yaşlılarda aranan nitelikler taşımaktadırlar. Komşuların desteği ile hayatlarına devam eden Hatice Kurt ve eşi Hasan Kurt’un 2828 sayılı Sosyal Hizmetler kanunun 3. Maddesinin (d) bendi gereği ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 53. Maddesinin (a) bindinde belirtilen şartlara da uygun olmaları sebebiyle Rize ilinde Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin huzurevi bölümüne ücretsiz olarak yerleştirilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyim.

4. Müdahale planı:

Hatice ve Hasan Kurt’un değişmesi gereken sistemleri bakımdır. Yaşadıkları evde kişisel ihtiyaçlarını karşılama da güçlük çektikleri ve yaşlılığın getirdiği fizyolojik gerileme durumunun artık kurum bakımı ile iyileştirilmeye çalıştırılması gerekmektedir.  Kurt çiftinin sorunları yukarıda ifade edilmiştir. İfade edilen sorunların çözümü için ihtiyaçlar arasında kurum bakımı gelmektedir. Mezzo düzeyde yapılacak olan ilk müdahale ile kurum bakımı altına alınan Kurt çifti kurum kapsamı içerisinde 2828 sayılı kanunun 3. Maddesinin sağladığı olanaklardan mikro düzeyde yararlanabilecektir. Bunlar sağlık ihtiyaçları, sosyo – kültürel ihtiyaçlar, fjzyolojik ihtiyaçlar vb.  Makro düzeyde yapılabilecek müdahale ise yaşlılık ve yaşanma alanına ilişkin politikalar üretme ve mevzuatta bulunan sorunlarının giderilmesi ile etkililiğinin artırılması olacaktır. Sosyal hizmet uzmanı sosyal inceleme ve müdahale planı içerisinde danışmanlık, savunuculuk ve kaynaklarla buluşturma rolünü üstlenmiştir. Sorunlar yaşlılığın getirdiği fizyolojik ve yaşlılıktan bağımsız olarak fiziksel sorunlar olarak tanımlanmıştır. Amaçlar ise kurum bakımına yerleştirilerek huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleridir. Burada buluşturulan kaynaklar ise 2828 sayılı Kanun, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir