Sosyal İnceleme Raporu

Sosyal İnceleme Raporu

Bu rapor sosyal hizmet uygulaması dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmış olup ideal sosyal inceleme raporunun nasıl olmasına dair bir iddia taşımamaktadır. Raporda yer alan bilgi ve olaylar öğrenci tarafından doldurulmuştur.

KURUM: Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

Sosyal İnceleme Tarihi: 18.03.2018

MÜRACAATININ:

Adı Soyadı: Ceren ÇETİNER

TC Kimlik No: – Anne / Baba Adı: Nevin – Süleyman

Doğum Yeri ve Yılı: Çorum, 1941

Cinsiyeti: Kadın

Medeni Durumu: Boşanmış

Öğrenim Durumu: İlköğretim Mezunu

İşi: Emekli

Aylık Gelirleri: 1500

İkamet Adresi: Çorum

Müracaat Tarihi: 15.03.2016

Müracaat Nedeni: Ceren Çetiner’in artık yalnız yaşamakta zorlandığı için, huzurevinde

kalmayı talep etmesi.

SOSYAL İNCELEMENİN:

Tarihi: 18.03.2016

Yapıldığı yer: Ceren Çetiner’in evinde gerçekleştirilmiştir.

Nedeni: Ceren Çetiner’in artık yalnız yaşamakta zorlandığı için, huzurevinde kalmayı talep

etmesi üzerine inceleme yapmak.

Bilgi Kaynakları: Başvuru evrakları, yaşlı Ceren ÇETİNER ve yeğeni Nagihan Sakin ile

yapılan görüşmeler.

GENEL TANITIM:

1941 doğumlu Ceren Çetiner anne ve babasının evliliklerinden olan ilk çocuklarıdır. Kız

Sanat Okulu’ndan mezun olan Ceren Çetiner ilk evliliğini 24 yaşında yapar. İlyas Beyaz ile

yapar. Sekiz yıl süren evliliğinden çocuğu olmayan Ceren Çetiner geçimsizlik ve eşinin şiddet

uygulaması nedeniyle boşanır. Sonrasında annesinin yanında yaşayan Ceren Çetiner ikinci

evliliğini 40 yaşında Hüseyin Yılmaz ile yapar ikinci evliliğinden de çocuğu olmaz ancak

Hüseyin Yılmaz’ın ilk eşinden olan dört çocuğunu büyütür. Hüseyin Yılmaz’ın bir başka

kadınla ilişkisi olması ve evi terk etmesi nedeniyle 2010 yılında resmen boşanır. Boşanma

sırasında kendisine ait terzi dükkanı açarak çalışmaya başlar ve BAĞKUR’dan emekli olur.

Hayatta bulunan tek erkek kardeşi olan Kerem Çetiner ve O’nun çocukları ile ilişki ve iletişimi

devam eder. Onlardan sosyal destek alır. Ceren Çetiner 2014 yılında meme kanseri tanısı

alır ve Cerrahi operasyon sonunda sağ memesi alınır. Tıp Fakültesi’nde düzenli takipleri

yapılır. Yine 2014 yılında düşme sonucunda diz kapağı kemiği kırılır ve bir daha operasyon

geçiren Ceren Çetiner’e protez takılır. Yaşının ilerlemesi nedeniyle yalnız yaşamaktan

duyduğu endişe ve kimseyi kırmak istememesi nedeniyle huzurevinde kalmak için

15.03.2016 tarihinde başvuruda bulunur.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: 1941 doğumlu olan Ceren Çetiner 1.60 boylarında hafif kiloludur.

Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilecek yeterliliktedir. Dışa dönük ve konuşkan

yapıya sahip olan ceren Çetiner’in zihinsel aktiviteleri yerindedir. Giysileri uyumlu ve temizdir.

Kendisini düzgün cümlelerle rahat bir şekilde ifade etmektedir.

İŞ DURUMU ve EKONOMİK DURUM: İki kez evlilik yapan Ceren Çetiner her iki eşinin de

varlıklı olduğunu ancak kendilerinden herhangi bir mal varlığı almadığını belirtmiştir. Terzi

olarak çalışan ve BAĞ-KUR’dan emekli maaşı alan Ceren Çetiner’in 1500 TL maaş

almaktadır. Oturmuş olduğu ev kendisine aittir. Maddi olarak sıkıntı yaşadığında kardeşinin

ve yeğenlerinin kendisine destek olduğunu belirtmektedir.

SAĞLIK DURUMU: ******** Hastanesi’nin 25.11. 2016 tarihinde psikiyatri ve nöroloji

doktorundan, 22.11.2016 tarihinde ise dahiliye doktorlarından alınan sağlık raporlarında;

bulaşıcı hastalığı olmadığı, ruh sağlığının yerinde olduğu ve alkol ile madde bağımlılığı

olmadığı için huzurevinde kalmasında sakınca olmadığı olmadığı belirtilmiştir. 2014 yılında

meme kanseri teşhisi konan Ceren Çetiner’in sağ memesi alınmıştır. Kontrollerini düzenli

olarak ******** Tıp Fakültesine yaptırdığı belirtilmiştir. Bir buçuk yıl önce de düşme

sonucunda diz kapağı kemiği kırılan Çetiner ameliyat olmuş ve protez takılmıştır.

AİLE VE SOSYAL YAŞANTISI: 1941 Ankara doğumlu olan Ceren Çetiner, anne ve

babasının ikinci evliliğinden olan ilk çocuklarıdır. Kız Sanat Okulu’ndan mezun olan Ceren

Çetiner ilk evliliğini 28 yaşında İlyas Beyaz ile yapmıştır. 8 yıl süren evliliğinden çocuğu

olmayan Ceren Çetiner’in geçimsizlik ve eşinin şiddet uygulaması nedeniyle boşanmıştır.

Boşanma sonrasında ailesinin yanında yaşayan Çetiner, ikinci evliliğini 40 yaşında Hüseyin

Yılmaz ile yapmıştır. İkinci evliliğinden de çocuğu olmamıştır ancak Hüseyin Yılmaz’ın ilk

eşinden olan dört çocuğunu büyütmüştür. Hüseyin Yılmaz’ın bir başka kadınla ilişkisi olması

ve evi terk etmesi nedeniyle 2010 yılında resmen boşanmıştır. Boşanma sonrasında

kendisine terzi dükkanı açarak çalışmaya başlayan Ceren Çetiner BAĞ-KUR’dan emekli

olmuştur. Boşanma sonrasında yeniden evlenmeyen ve yaşamını tek sürdüren Ceren

Çetiner’in yaşının ilerlemesi nedeniyle yalnız yaşamaktan duyduğu endişe ve kimseye yük

olmak istememesi nedeniyle huzurevinde kalmak için 15.03.2016 tarihinde başvuruda

bulunmuştur. Annesinin ilk evliliğinden bir erkek kardeşi, babasının ilk evliliğinden de bir kız

kardeşi olduğunu ifade eden Ceren Çetiner erkek kardeşinin vefat ettiğini, kız kardeşini ise

hiç görmediğini ifade etmiştir. Hayatta tek erkek kardeşi Kerem Çetiner’i ve O’nun çocukları

olduğunu ifade etmiştir. Kardeşi ve çocuklarıyla ilişkilerinin çok iyi olduğunu her zaman

onlardan destek gördüğünü belirtmiştir. Yaklaşık on yıldır yaşamını yalnız sürdüren Ceren

Çetiner; yemek yapmak temizlik yapmak ve günlük alışverişini yapmakta zorluk yaşadığını

yeğenlerinin kendisine destek olduğunu ancak her gün gelmesinin mümkün olmadığını

belirtmiştir. Yalnız yaşadığı için sıkıntıları olduğunu, uzakta oturan kardeşine gidip kaldığını

ancak artık kimseye yük olmak istemediğini, evden çıkamadığı için kimseyle görüşmediğini

ve sosyal ilişkilerinin çok azaldığını ve yalnız kalmaktan endişe duyduğunu bu nedenle

huzurevinde kalmak istediğini ifade etmiştir. Kendisi ile yakından ilgili olan kardeşi Kerem

Çetiner’in 1943 doğumludur. İlkokul mezun olan Kerem Çetiner evli olup iki erkek bir kız

olmak üzere toplam üç çocuğu vardır.

YAŞANILAN KONUT DURUMU: Ceren Çetiner’in oturmuş olduğu ev kendisine aittir. Dört

katlı apartmanın bodrum katında olan ev, girişle birleşen salon ve iki küçük oda mutfak ve

mutfaktan geçilerek giden banyo tuvaletten oluşmaktadır. Küçük olan evde çok sayıda

kullanılmayan eski ambalajlı eşya bulunmaktadır. Evin her yerinde eşya fazlalığı olduğu,

yaşam alanını daralttığı, evin hijyenik bir ortama sahip olmadığı gözlemlenmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: 15.03.2016 tarihinde kuruluşumuzun huzurevi bölümüne

yerleşmek için başvuruda bulunan Ceren Çetiner’in yapılan sosyal incelemesi sonucunda

1941 Ankara doğumlu olduğu, Kız Sanat Okulu mezunu olduğu, iki kez evlilik yaptığı ve her

iki evliliğinden de çocuğu olmadığı, ikinci eşinden on yıl önce boşandığını, BAĞ-KUR’dan

emekli olduğu, 1500 TL emekli maaşı aldığı ve kendine ait evde yaşamını yalnız sürdürdüğü

ve yaşının ilerlemesi nedeniyle yaşamını yalnız sürdürmekte sosyal ve psikolojik olarak

zorlandığı tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda Ceren Çetiner’in sosyal ve

psikolojik yoksunluk içinde olduğu anlaşıldığından kuruluşumuzun huzurevi bölümüne ücretli

olarak kabul edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir