Sosyal İnceleme Raporu

Sosyal İnceleme Raporu

Bu rapor sosyal hizmet uygulaması dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmış olup ideal sosyal inceleme raporunun nasıl olmasına dair bir iddia taşımamaktadır. Raporda yer alan bilgi ve olaylar öğrenci tarafından doldurulmuştur.

KURUM / KURULUŞ: Rize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

SOSYAL İNCELEME TARİHİ: 12.05.2021

MÜRACAATÇININ:

Adı Soyadı: Hatice TAŞÇI

TC Kimlik No:

Anne / Baba Adı: Zeynep – Ali Rıza

Doğ. Yeri-Tarihi: Rize- 1982

Cinsiyeti: Kadın

Medeni Durum: Bekar

Öğrenim Durumu: İlkokul Mezunu

İşi: Gelir getiren bir işte çalışmamaktadır.

İş Adresi: – Sosyal Güvencesi:

Aylık Gelirleri: Gelir getirici bir işte bulunmamaktadır.

Telefonu: – Müracaat Tarihi: 10.05.2021

Müracaat Nedeni: Taşçı ailesinin günlük ihtiyaçlarını yerine getirebilecek gelirlerinin

olmamasından dolayı ekonomik destek hizmetinden yararlanmak istemesi.

HİZMETTEN YARARLANACAK ÇOCUKLARIN:

Adı Soyadı: Almira TAŞÇI – Burak TAŞÇI

TC Kimlik No’su: –

Anne / Baba Adı: Hatice – Murat

Doğ. Yeri-Tarihi: Rize, 2005- 2008

Cinsiyeti: Kadın, Erkek

Medeni Durum: Bekar

Öğrenim Durumu: 9. Sınıf – 7. Sınıf

Kardeş sayıları: 2 kardeşin evli olan bir ablaları bulunmaktadır.

SOSYAL İNCELEMENİN:

Yapıldığı Yer: Rize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Nedeni: Hatice Taşçı kendine ait bir evi olmadığı için görüşme kurumda yapılır.

Bilgi Kaynakları: Hatice Taşçı ile Sosyal Rize Sosyal Hizmet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen

görüşme, dosya bilgileri, ev ziyareti gerçekleştirilirken yapılan gözlemler.

AİLENİN TALEBİ VE SORUNUN TANIMI:

10.05.2021 tarihinde Rize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan Hatice

Taşçı, eşinin vefat ettiğini, iki çocuğuyla birlikte ailesinin yanına yerleştiğini, babası ve erkek

kardeşinin çocuklarını kabul etmediklerini, çalıştığı iş yerinden çıkarılmasından dolayı ayrı bir

eve çıkamadığını, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunduğunu belirterek ekonomik destek

talebinde bulunduğunu belirtmiştir.

Anne Hatice Taşçı 3 çocuklu ASLAN ailesinin 2. Çocuğu olarak 1982 yılında Rize’de doğar.

Aile içinde babasına benzemesinden dolayı annesi ve anne tarafından akrabalarının

istismarıyla dışlanma algısı yaşayan bir çocuktur. Hatice Taşçı ilkokulu bitirdikten sonra bir

mağazada işe başlar.

Hatice Taşçı 1999 yılında 4 çocuklu Taşçı ailesinin en son çocuğu olarak 1978 yılında

Rize’de dünyaya gelen ilkokul mezunu, pazarcılık işiyle uğraşan, Pazar alışverişinde

tanıştığı, üç yıl flört yaşadığı Murat Taşçı ile evlenir. Çift evlendikten sonra Murat Taşçı’nın

ailesi ile birlikte yaşar. Çiftin evliliğinden üç çocuk dünyaya gelir. Evliliklerinin beşinci yılında

Murat Taşçı’nın alkol kullanımı başlar. Bu durum işine olumsuz yansır ve çiftin çatışma

yaşamasına zemin hazırlar. Bu süreçte Murat Taşçı’nın Hatice Toprak’a fiziksel şiddeti

gündeme gelir. Hatice Toprak gördüğü şiddet sebebiyle ailesinin yanına dönmek ister. Ancak

ailesinin çocuklarını bırakması halinde yanlarına gelebileceği yönünde şart koşması Hatice

Taşçı’nın evliliğini devam ettirmesine neden olur.

Murat Taşçı alkolden sonra eroin kullanmaya başlar. Maddeyi temin etme yaşamının

odağında yer alır. Elde ettiği geliri bunun için kullanır. Bu süreçte Hatice Taşçı

kaymakamlıktan destek alarak aile geçimini sağlar ve ofis temizliğine gider. Murat Taşçı

çalışmadığı için eşinin gelirine el koyarak madde ihtiyacı karşılamaya çalışır. Bu durum eşler

arasında çatışmayı artırır. Hatice Toprak sürekli fiziksel şiddete maruz kalır. Fiziksel şiddetin

odağında zamanla çocuklar da olmaya başlar.

Yaklaşık 10 yıl önce Hatice Toprak’ın babası eşinin ölümünden sonra intihar girişiminde

bulunur. Bu olay sonrasında çiftin ilişkileri daha olumsuz bir mecrada ilerler. Murat Taşçı o

süreçte Hatice Toprak’ı bıçaklamaya çalışır ve fiziksel şiddet uygular. Hatice Taşçı savcılığa

suç duyurusunda bulunur ve eşi gözaltına alınır. Hatice Taşçı, Murat Taşçı’nın hapis cezası

alacak olması, çocuklarına babasızlık duygusunu yaşatmamak istemesi, ailesinden destek

görmemesi gibi nedenlerle vazgeçer ve eşiyle birlikte yaşamaya devam eder.

Murat Taşçı yaklaşık 2 yıl önce öksürme, aşırı terleme, yüksek ateş gibi semptomlar

sergilemesi üzerine hastaneye gider ve yapılan tetkikler sonucunda HİV virüsü tespit edilir ve

AIDS tanısı konulur. Murat Taşçı’nın bakımını evde Hatice Taşçı sürdürür. Ancak Murat

Taşçı’nın ilaçlarını kullanmayı reddetmesi bonzai kullanımına devam etmesi ve çocuklarının

bu durumdan olumsuz etkilemesi nedeniyle Hatice Taşçı ailesinin yanına yerleşir ve

boşanma davası açar. Dava Murat Taşçı’nın 6 ay önce vefatı nedeniyle sonuçlanmadan

düşer.

Aile yanında çocuklarıyla kalan Hatice Taşçı çalışmaya devam eder. Çocuklarının babası ve

erkek kardeşi tarafından kabul görmemesi, aldığı maaşla ayrı eve çıkabilecek ekonomik güce

sahip olmaması, çocuklarla babası ve ağabeyi arasında çatışmaların artmasına neden olur.

Çalıştığı iş yerinde yönetici ile tartışması sonucunda işten çıkarılması yaşadığı barınma

problemine ekonomik yoksunluğu da ekler. Hatice Taşçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Vakfına ekonomik destek için başvuruda bulunur. Kuruluşun yönlendirmesiyle Rize Sosyal

Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet modelleri hakkında bilgi sunar.

AİLENİN GENEL TANITIMI SOSYAL YAŞANTISI VE KİŞİLİK ÖZELİKLERİ VE

EKONOMİK DURUMU:

Anne Hatice Taşçı 1982 Rize doğumlu, ilkokul mezunu, bekar üç çocuk annesi olup yaklaşık

iki ay önce işten çıkarılmıştır. Şu an gelir getirici bir işte çalışmamaktadır. Bireysel bakımı ve

hijyeni yerindedir. Fiziksel herhangi bir sorunu bulunmamaktadır. Konuşurken ses tonu

normal olup sorulan soruları algılayıp uygun cevaplar verebilmekte, konular üzerine

odaklanarak konular arası bağlantılı geçişler yapabilmektedir etkin ve girişken yapısı da

dikkati çekmiştir.

Hatice Taşçı çocukken ailesinde kendisini dışlanmış hissetmiştir. Anne babasının ilişki kalıbı

kendi evliliğinde tekrar eder. Hatice Taşçı tek maaş nedeniyle ayrı bir ev tutup hem ev

kirasını hem çocukların ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalacağını, bu nedenle ayrı bir eve

çıkamadığını, şu an işten çıkarıldığını, ekonomik olarak birisine bağımlı hale geldiğini ve iş

arayışlarının sürdüğünü ifade etmiştir.

Baba Murat Taşçı 1978 Rize doğumlu olup AIDS nedeniyle 2012 yılında vefat etmiştir çiftin

evliliğinden üç çocuk meydana gelmiş olup çocuklara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Şükran Yılmaz 2001 doğumlu lise birinci sınıftan terk ve evli bir çocuk annesidir. Manisa’da

ikamet etmektedir eşinin ailesi ile birlikte oturmaktadır.

Almira Taşçı 2005 doğumlu ve bekardır. Sağlık meslek lisesi birinci sınıf öğrencisi olup okula

ekonomik nedenlerle gitmediği öğrenilmiştir. Kendisiyle yapılan görüşmede dedesinin ve

dayısının annesiyle sorunların olmadığını, onunla kalmak istediklerini fakat kendini

istemediklerini çünkü kendilerini Murat Taş’ın çocukları olarak gördüklerini ifade etmiştir.

Babalarının madde kullanımı ve AIDS hastalığından dolayı vefat etmesine ilişkin yaşadıkları

kızgınlığı kendilerine yansıttıklarını, sadece kendileri için ayrılan mekanın dışında evde diğer

mekanları kullanmadıklarını belirtmiştir. Dayısının kız arkadaşını eve getirdiğinde saat kaç

olursa olsun yağmur yağsın ya da yağmasın sokağa çıkmak durumunda kaldıklarını,

gidinceye kadar eve dönemediklerini, sürekli davranışlarına müdahale edildiğini, annesine

ekonomik destek sunmak için okulu bırakıp iş arayışına girdiğini ancak bulamadığını da

eklemiştir. Söz konusu Almira Taşçı’nın halen yas süreci içerisinde olduğu görülmüş, bu

şekilde devam etmesi halinde giderek umutsuzluğunun artacağını, kendisine zarar

verebileceğini, zaman zaman intiharı düşündüğünü anlatmış, kendileri için çözümün ayrı bir

evde yaşamak olduğunu belirtmiştir.

Burak Taşçı 2008 doğumlu ve bekardır. Yedinci sınıfa devam etmektedir. Ablasının verdiği

bilgileri onaylamış, ablasının daha edilgen kaldığını, kendisinin sessiz kalamadığı için

tartışmaların arttığını, bu haliyle devam etmesi durumunda onlara zarar verebileceğini ifade

etmiştir.

Birlikte yaşanılan büyük ebeveyn ve dayıya ilişkin bilgiler ise şöyledir:

 Ali Rıza Aslan, Hatice Taşçı’nın babasıdır. 1958 doğumlu, bekar üç çocuk babası, ilkokul

mezunu ve emeklidir.

Hayri Aslan, Hatice Taşçı’nın ağabeyidir. 1984 doğumlu, bekar, ilkokul mezunu, çalışmakta

olup geliri hakkında Hatice Taşçı’nın bilgisi bulunmamaktadır.

ÇALIŞABİLİRLİK VE İŞ EDİNME DURUMU:

Anne Hatice Taşçı ilkokul mezunudur. Ofis temizliği vb. işlerde bulunmuştur. Bu duruma

benzer işlerde çalışabileceğini ifade etmiştir. Almira Taşçı ve Burak Taşçı öğrenci

konumundadırlar.

ÖĞRENİM DURUMU:

Anne Hatice Taşçı, baba Murat Taşçı, dayı Hayri Aslan ve dede Ali Rıza Aslan ilkokul

mezunudur.

Şükran Yılmaz lise birinci sınıftan terktir. Almira Taşçı 9. Sınıf, Burak Taşçı ise 7. Sınıf

öğrencisidir.

SAĞLIK DURUMU:

Anne Hatice Taşçı, dayı Hayri Aslan, dede Ali Rıza Aslan, Şükran Yılmaz, Almira Taşçı ve

Burak Taşçı’nın sağlık sorunları bulunmamaktadır. Baba Murat Taşçı AIDS teşhisinden sonra

düzenli ilaç kullanmaması ve madde kullanmaya devam etmesi sebebiyle vefat etmiştir.

YAŞANILAN KONUT DURUMU:

Ailenin oturduğu ev bir sitenin bodrum katı olup kendilerine aittir ev 2 + 1 şeklinde olup anne

ve çocuklar mutfakta oluşturulan mekanda kalmaktadırlar. Oturulan daire ailelerin

ihtiyaçlarını karşılayacak azami eşyalarla düzenlenmiştir. Evin fiziksel ve hijyenik koşulları

insan sağlığı açısından uygundur evde ısınma aracı olarak doğal gaz kullanılmaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

Taşçı ailesinde, baba Murat Taşçı’nın AIDS hastalığına rağmen ilaç kullanımını reddetmesi,

madde kullanımına devam etmesi, rahatsızlığının giderek ilerlemesi gibi faktörler çocuklarda

kapanmayan yaraların artmansa neden olur. Bu sebeple anne Hatice Taşçı çocukları ile

birlikte evi terk etme kararı alır. Taşçı ailesi çekirdek aile yapısından tek ebeveyni aile

yapısına dönüşür ve barınma problemi gündeme gelir.

Hatice Taşçı’nın ailesi birleşmiş aile özelliğine sahip olup, aileye yeni üyelerin katılımı büyük

baba ve dayı tarafından kabul görmez ve büyük babanın çocukların babasına yönelik

kızgınlık ve olumsuz algılamaları, bu konuda oğlunun ona destek verici tutumu, çocukların

babasına kızgınlığın çocuklara yansıtılması aileler arasında çatışmaların zeminini oluşturur.

Büyükbaba ve dayının çocukların yaşam alanlarını sınırlamaları, çocuklar için ayrılan mekan

dışında başka mekanları kullanmalarına izin vermemeleri, davranışlarına müdahale etmeleri,

kısıtlamaları, dayının kız arkadaşıyla evdeyken dışarıda kalmak zorunda olmaları gibi

tutumlar çocuklarda; reddedilme, istenmeme, savunmasız ve desteksiz kalma duygularına

zemin oluşturmaktadır

Çocukların bulundukları dönem itibari ile ergenlik sürecine has olası riskleri vardır. Ayrıca ek

olarak istenmemeleri Almira Taşçı’nın yaşadığı kızgınlığı kendine dönüştürerek intihar etme

düşünceleri şeklinde, erkek çocuk Burak Taşçı’nın da dışsallaştırarak diğerlerini zarar verme

şeklinde kendini göstermektedir. Çocukların halen yas süreci içinde olmaları, babalarının

ölümü ile yaşadıkları terk edilme, yalnız bırakılma, desteksiz ve savunmasız kalma

duygularını toparlamadan birincil derecede yakınlarından aldıkları destek çok önemli iken

dede ve dayı tutumları baba kaybı ile yaşadıkları duyguları pekiştirmiştir. Bu durum depresif

ruh haline de zemin hazırlamaktadır. Yapılan ev ziyareti ve aileleri ile gerçekleştirilen

görüşmede aile atmosferinin gergin olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum çocukların psikolojisini

olumsuz etkilemektedir

Anne Hatice Taşçı’nın iki ay önce işten çıkarılması, kendilerine ait bir ev tutma ihtimalinin son

bulması, çocukların umutsuzluk boyutunu artırmıştır. Yaşanılan ekonomik yoksunluk ailenin

çaresizlik, çözümsüzlük duygularına zemin hazırlamıştır. Çocuklardan Almira Taşçı okulu

bırakarak annesine destek olmak istemiş ancak gelir getirici bir iş bulamamıştır. Aile

üyelerinin geleceğe yönelik kaygı düzeyinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Yukarıda da

belirtildiği üzere aile kriz içerisinde olup, yaşanılan krizin daha fazla zarar vermeden

çözülebilmesi, ekonomik yoksulluğun aile üzerinde oluşturduğu stresin minimalize edilmesi,

ailelerinin kaygı düzeyinin düşürülebilmesi için kendine ait bir eve yerleşmelerinin gerekli

olduğu düşünülmüştür. Ayrıca Almira Taşçı’nın eğitim hayatına geri dönebilmesi için Sosyal

ve Ekonomik Destek Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (b) bendi gereğince Anne Hatice

Taşçı’ya 2005 doğumlu Almira Taşçı ve 2008 doğumlu Burak Taşçı isimli çocukları için bir yıl

süreli yardım bağlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir